Dansk Deutsch English Español Français Nederlands Norsk Polski Russian Suomi

Råd till studerande

Innan Du kopierar text från guteinfo.com och lägger till Din uppsats, PM eller vad det nu kan vara, så är det några saker vi vill att Du skall tänka på.

1) Tänk själv
Det mesta vi lär oss är bara teorier, och det spelar i stort sett ingen roll vilket ämne man väljer. Det är därför viktigt att Du tänker själv. Dessvärre innebär detta inte att man kan igonera allt annat - att tänka själv/fritt innebär att man måste ta hänsyn till kunskap som finns inom ett visst ämne. Därmed emellertid inte sagt att du skall svära på magisterns ord.

En fråga att fundera över är vad man bör ifrågasätta av den kunskap som kommer från lärare, föreläsare, böcker, tidningar, radio, tv, Internet och så vidare.

- Alltihop!

Det är god sed att man tar del av vad andra säger/tycker innan man börjar tänka själv, vilket i själva verket är en förutsättning för att man skall kunna sägas tänka själv.

2) Guteinfo.com är en kommersiell web
I första hand betyder det att vi oftast inte skriver texter i något slags vetenskapligt syfte. Det måste Du tänka på! I andra hand betyder det att vi har lagt ner miljontals kronor på att ta fram information om Gotland, texter och bilder, och inte vill att den skall utnyttjas i andra kommersiella sammanhang.

3) Vad får Du ta från guteinfo.com
Du har vårt tillstånd att använda texter från guteinfo.com i skolarbeten. Du kan kopiera vilken text Du vill och använda, men Du måste själv tänka på vad som står i texten.

Bilder som är tagna av Bernt Enderborg får Du använda i skolarbeten, men Du får definitivt inte sprida dem eller använda dem i något kommersiellt sammanhang. Du får göra kopior till klassen av en uppsats eller så.

Det är god sed att man talar om varifrån man har fått information, oavsett om det är kurslitteratur, uppslagsverk eller guteinfo.com.

/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse