Skeppsristningar i Ala


Historia - Ala - Nära - Karta

Gotland, Skeppsristningar i Ala - foto: Bernt Enderborg

I Ala medeltida kyrka finns några skeppsristningar på tornets väggar, åtminstone några av dem torde ha avsevärd ålder, nog medeltida.

Skeppsristningar, kogg, Ala kyrka

Det finns olika skeppstyper, ovanstående är en kogg. Den första avbildningen av en kogg, förresten, finns på Fide kyrka, se Skeppsristningen i Fide.

Som syns på bilden klottras det också.

Skeppsristningar, Ala kyrka

Votivskepp hänger i många kyrkor, som i Hejdeby, dvs modeller av skepp som har skänkts till kyrkan för att minna om något särskilt, kanske drunknade sjömän eller underbara räddningar. Måhända kan man anta att ristningarna fyller alldeles samma syfte, ett långtidsminne.

Skeppsristningar, Ala kyrka

Skeppsristningarna i Ala nämns i Arkeologisk tidskrift, Nicolay nr 110, 2010, en pdf-fil, där den kan läsa som önskar lite mer information och spekulationer. Artikeln anlägger "Ett medeltida katolskt perspektiv på skeppsbilder i kyrkor" ty Gotland var katolskt när skeppen ristades.

Hur många människor från Ala som har försvunnit i havets förbannade djup vet jag inte, jag har aldrig sett någon uppgift härom, men det kan nämnas att i boken om "När och närkar" har man gjort en lista för några århundraden, och det är sorglig läsning eftersom det är väldigt många som mist livet till sjöss. Och förmodligen är förhållandet likadant i Ala socken. Någon borde förresten doktorera på sådana saker emedan det antagligen går att rota fram hårresande saker i kyrkoböckerna.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen