05) Gotland delas


Gutasagan

Gotland, 05) Gotland delas - foto: Bernt Enderborg

Ur Gutasagan

"þaim gaf hann namn allum o fydum. guti al gutland aigha graipr al annar haita Oc gunfiaun þriþi. þair sciptu siþan gutlandi i þria þriþiunga. So at graipr þann elzti laut norþasta þriþiung oc guti miþal þriþiung En gunfiaun þann yngsti laut sunnarsta"

Översättning

Dem gav han alla namn innan de var födda. Gute skall äga Gutland, Graiper skall den andre heta och Gunnfjaun den tredje. De delade sedan Gutland i tre tredingar, så att Graiper den äldste fick norra tredingen, Gute den mellersta och den yngste den sydligaste.

Kommentar

Det finns förstås platser på Gotland som nämns i Gutasagan. Tjelvars grav heter en skeppssättning i Boge, socknen Havdhem har kanske namn efter Havde, Gute heter en gård i Bäl och en sportklubb i Visby, Graips hus ligger några hundra meter från den medeltida kyrkan i Garde socken och hans grav återfinns i östra änden av samma socken, Graips rojr, en sportklubb kallas Graip, Håkan Loob är fostrad där, och den har sitt säte i Slite av någon felplacerad anledning, och Gunfjauns kapell ligger längs vägkanten i Ardre och är en ödekyrka.

Ibland läser man att Gutasagans författare måste ha skrivit fel eftersom det ju står att "Graiper är den andre" - "graipr al annar haita" - och samtidigt äldst av barnen - "graipr þann elzti". Men det står inte att Graip är den andre att bli född utan att Havde gav dem namn innan de föddes.

Havde gav alltså barnen namn innan de föddes och uttrycket "graipr al annar haita " betyder inte att den andre födde skall heta Graiper utan att "en av dem skall heta Graiper". Kanske blir det tydligare om man skriver: en annan skall heta Graiper. Havdes namngivningsceremoni blir alltså att "Gute skall äga Gotland, Graiper skall en annan heta och Gunnfjaun den tredje".

Det här med att dela saker och ting i tre delar är förmodligen till och med vanligare än vad man tror. 5 Moseboken kapitel 19 låter israelerna veta att då de har lärt känna vägarna i det land Herren gav dem skall de "indela landet i tre områden, så att varje dråpare har en stad att fly till". Se vidare om mandråp i Gutalagen.
/text och foto Bernt Enderborg