Hejde kyrka


Kyrka - Hejde - Nära - Karta

Gotland, Hejde kyrka - foto: Bernt Enderborg

Långhus med ribbvalv (ovanliga för Gotland) och torn 1200-tal. Koret från 1300-talet har sannolikt ersatt ett äldre absidkor.

Hejde kyrka

Kalkmålningar 1200- och 1300-tal. Medeltida glasmålningar i östfönstren. Du ser lite av ribbvalven på bilden.

Krucifix, Hejde kyrka

Triumfkrucifix 1500-tal, alltså relativt modernt för att vara i en gotländsk kyrka. 1510-1524 säger Roosval, alltså tiderna strax för att Gustav Vasa tog makten i landet Sverige, Gotland var fortfarande danskt.

Dopfunten i Hejde kyrka

Dopfunt av "Byzantios" från 1100-talet, välbevarad och långt intressantare än vad många kanhända vet, se Byzantios och ortodoxi. Se också Aspisryttare.

Altartavla, Hejde kyrka

Altaruppsats 1684 av sandsten som visar Nattvarden (Aron och Moses på sidorna, ej i bild), gotländskt arbete.

Lite annat

Som kuriosa kan vi tillägga att kyrkan brann 1492, ty det står så med runor på en minnessten i kalk: [+ kirkia=n : bra=n : a : beleþes:byrd : la=uga:dahe : ta : ua=r : h : sunnu:tahr : o=k : s : prim : i : t=reta=ndo : ra=þo]

Översatt: Kirkian brann a bilætisbyrð laugaRdagi. Þa vaR h sunnudagR ok s prim i þrettandu raðu. Nånting av det där betyder 1492, säger forskarna, på en lördag.

Denna runsten har varit borta sen 1854 men återfanns 2019, kolla här.

Gravsten, Hejde kyrka

Detta är inte minnesstenen men som i så många andra kyrkor finns det gravstenar med runor. I den samnordiska rundatabasen (G 170) sägs det stå på hela stenen:

+ betin * fyrre * petars sia=l ka=upa=rfa : ha=n : to : sia=u nat=um efder ny ta= =ua=r : o : o=k : k : prim : i : fiurta=ndo rato.

Översatt: "Be för Peter Kauparves själ. Han dog sju nätter efter ny. Då vad o och k prim i fjortonde raden."

Om jag förstår rundatabasen rätt så dog Peter den 4 april anno 1506. Och det är väl lätt att konstatera att gutarna måste ha haft en runkalender som tillämpades allmänt och därför var allmänt bekant, ty det här med att vilket bokstav som var prim och vilken rad det är fråga om återkommer över hela Gotland. Jag tror att du kan få se delar av kalendern i Hemse kyrka.

Frågan sen när gutarna haft en gemensam runkalendern vet jag inte, men i förbigående skall här bara konstateras att runorna på Gotland är äldst i världen, se runor, och ta för allt i världen del av denna sida om språket också.

- Gotland är faktiskt ännu häftigare än vad man tro. Och det där med att runor var vikingarnas språk på fastlandet kan du bortse från. Det är bara struntprat.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen