Viklau fornborg


Fornborgar - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Viklau fornborg - foto: Bernt Enderborg

Fornborgen i Viklau är inte någon liten sak - 115 x 95 meter. Den återfinns i dag en bit inne i skogen, dock med en tydlig kringla vid allfarvägens kant.

Fornborgar finns det omkring 1000 stycken i Sverige, ungefär 100 på Gotland. Borgarna är av lite olika typer, vid Viklau är det en så kallad flatmarksborg, dvs den ligger på flata backen och är omgiven av en vall av sten samt vallgrav.

Andra borgar återfinns uppe på klintar, som giganten Torsburgen, och andra i sjöar, som det allbekanta Bulverket i Tingstäde träsk.

Skogarna runt fornborgen är pepprade av fornlämningar varför folk åtminstone sen bronsåldern har hållit till i trakterna. Det är skönt att gå runt i fornborgen och fundera på vad fornfolken egentligen hade för sig. Hur var det tänkt? Vad skulle de försvara? Mot vem?

Riktigt vad förfäderna har haft för sig i borgarna är emellertid inte gott att veta. Fornborgen i Viklau bjuder en stunds tankar och en liten promenad - man kan förresten passa på att kika på borgen efter att ha undersökt de rekonstruerade järnåldershusen vid Sjonhem.


Borgområdet skyddas av två vallar, öppningar i nordväst och sydost, och utanför den yttre vallen återfinns en vallgrav. Och forskarna tror att stenvallarna har haft träpallisader ovanpå sig.

10 meter sydöst om borgen står tre resta stenar, men vilken funktion de har haft vet man inte säger informationsskylten.

Informationsskylten spekulerar vidare lite grann över till vad borgen kan tänkas ha använts. Kontrollstation, flyktborg eller befäst gård, handelsplats, tullstation, tingsplats, kultplats eller kanske något med djur.

De borgar som har undersökts på Gotland tycks framförallt ha använts under järnåldern.


Den här bilden är med bara för att demonstrera storleken på Viklau fornborg, ty du ser tvärs över borgen på bilden ovan, över 100 meter.


På bilden ser man tydligt vallarna på fornborgen i Viklau. Träpallisader har återfunnits på den innersta, till höger på bilden, och det måste ha varit en mäktig fästning när det begav sig.

Riktigt vad folk har haft för sig och till vad nytta de har haft alla fornborgar på Gotland är det väl ingen som säkert vet, men forskarna tycks börja vädra stora förändringar på Gotland under 200-talet e.Kr., t ex att gutarna drog söderöver på kontinenten och ställde till rabalder med tiden (goternas vandringar).
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,7 km, Arkeologins dag 2017
3,0 km, Bjärges Solljus
2,7 km, Bolagsstämma i Vänge
2,7 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
2,4 km, Hästtjuvar
4,2 km, Western Riders Gotland
4,1 km, Veterantraktorer
4,3 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,4 km, Dr Hans Karrillon
4,3 km, En cowgirl
4,3 km, Gotland - hästarnas land
4,5 km, Våtmark

Fauna

4,1 km, En vit stork

Flora

3,6 km, Majviva

Fornborgar

4,2 km, Arängsbacke
3,4 km, Borgen vid Hallegårda
4,3 km, Tuna i Viklau
0 m, Viklau fornborg

Företag

3,0 km, Bjärges Träförädling AB
2,3 km, Gervide gård
2,9 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

2,3 km, Broa gravfält

Historia

4,8 km, Allén till kyrkan från Kungsgården
523 m, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
2,9 km, Draken i Vänge
3,8 km, En portal i Halla kyrka
3,9 km, Guteriddaren
4,7 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv
2,5 km, Inbördeskriget 1288
4,5 km, Jacobs minnessten, ringkors
2,9 km, Järnålderns organisation och försvar
2,4 km, Nordens största gravklot
4,7 km, Skyltinformation vid Roma kloster
2,9 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,2 km, Eisläggar
5,0 km, En holländare
2,9 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
619 m, Jag såg rus
4,8 km, Många böcker i Gutnalia
2,9 km, Tors borg
4,0 km, Vad betyder ortnamnet Roma
3,0 km, Vad är det väl
4,7 km, Wigarius i Romakloster
739 m, Vikingakläder

Kyrka

5,4 km, Björke kyrka
3,8 km, Halla kyrka
4,7 km, Roma kloster
2,0 km, Sjonhem kyrka
2,3 km, Viklau kyrka
2,9 km, Vänge kyrka

Kåseri

2,1 km, En vårsida för 2007
2,4 km, Ett silverne träd
2,1 km, Havets söner

Kämpgravar

3,3 km, Fornänge i Vänge
691 m, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,7 km, En promenad i slutet av maj 2009
4,7 km, Jag börjar gilla Kungsgårn
2,0 km, Man ser dem sällan
4,8 km, Skelett i vindarna
3,0 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,8 km, Klosterbyggnad
1,6 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
2,3 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

3,2 km, Cedergrens orgelmuseum
5,3 km, Lapidarium i Björke
1,9 km, Russmuseum

Naturreservat

2,1 km, Klosteränget

Platser

1,4 km, Ett gotländskt vattendrag
4,8 km, Fiskdammar i Roma
4,0 km, Tjaukle
2,7 km, Vänge bygdegård

Romateatern

4,8 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

3,8 km, Dräpte lübeckare
2,4 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

2,9 km, Bysantisk figuration
2,9 km, Den vikingatida kyrktuppen
2,9 km, Ett bart huggande svärd
2,9 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
2,3 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
2,3 km, Jesus väcker Lasaros
2,9 km, Kvinnans skapelse
2,9 km, Mannens skapelse
3,8 km, Salomes hand
2,9 km, Triumfkrucifixet i Vänge
2,9 km, Tuppundret i Vänge
3,0 km, Vattenvarelsen i Vänge
2,0 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
2,9 km, Vem blir sluken
2,3 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

6,0 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,8 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

2,9 km, Vänge prästänge