Hangvar kyrka


Kyrka - Hangvar - Nära - Karta

Gotland, Hangvar kyrka - foto: Bernt Enderborg

Hangvar kyrka är enhetligt byggd under 1200-talet. Kyrkan saknar målningar, men sådana finns möjligen under putslagret. Det är Hangvars utomordentligt vackra skola till vänster på bilden.

Dopfunten i Hangvar kyrka

Dopfunt omkring 1250, en paradisfunt. Sex stycken äldre träskulpturer förvaras annorstädes, däribland ett triumfkrucifix från 1100-talet.

Altaruppsatsen i Hangvar kyrka

Altaruppsats av trä 1684, du ser det centrala motivet som är den sista måltiden. Judas som ju också var med sitter där med sitt röda hår och med en penningpåse i handen, Johannes i Jesu knä är ung och blond.

Predikstolen i Hangvar kyrka

Predikstol 1633. Det finns en kopia av en träskulptur av Madonnan med sin krönte son i knät på andra sidan triumfbågen.

Krucifixet i Hangvar kyrka

Triumfkrucifixet är en rekonstruktion av originalet från 1100-talet, och det är ju intressant ty måhända såg alltså 1100-talskrucifixen ut på detta vis då det begav sig och hela Gotland hade antagit kristendomen enligt beslutet i alltinget. Vem konstnären är vet jag i skrivande stund inte, såvitt det inte är Bertil Nyström, se sidan om Madonnan i Othem.

Runsten i Hangvars kyrka

Inuti kyrkan står den en gravhäll med runor uppställd. Den kallas G 308 och låter meddela att Sihraifr i Flenavik lät göra stenen över sin fader (osäkert bara de tre sista bokstäverna finns kvar) Jakaup, Gude nåde hans själ, och så finns en tid angiven enligt den Gotländska runkalender som talar om att stenen är från år 1445. Gården Flenvike i Hangvar finns förresten fortfarande, se gårdar.

Den krönte utanpå Hangvars kyrka

Exteriört är kyrkan inte så utsmyckad med reliefer och skulpturer. Ovanför korportalen återfinns dock den krönte ehuru utan näsa som en annan sfinx.

Det finns också ett ansikte på insidan av denna portal, men detta tänkte jag göra en egen sida om och spekulera lite, se Märkliga ansikten i kyrkorna. Och det ligger ett litet änge alldeles nedanför kyrkan, sydväst ut, för en vilostund eller picnic.

Kyrkänget i Hangvar

Till sist skall vi bara påminna om att Elinghem ödekyrka också ligger i Hangvar socken.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

4,6 km, Sigsarvestrand fiskeläge

Kuriosa

5,1 km, Marias altare

Kyrka

5,1 km, Elinghem ödekyrka
6,0 km, Ganns ödekyrka
0 m, Hangvar kyrka

Naturreservat

4,6 km, Sigsarve strand
4,3 km, Träskmyr och Vasteån

Platser

6,0 km, Häftings klint

Rauk

4,7 km, Talar med havet - storpotäten