Elinghem ödekyrka


Kyrka - Hangvar - Nära - Karta

Gotland, Elinghem ödekyrka - foto: Bernt Enderborg

Kyrkan uppfördes under 1200-talet men förmodligen övergiven sedan början av 1600-talet. Ruinen konserverades 1923-24.

Av inredningen finns högaltaret med piscina bevarad samt dopfunt från 1200-talet, se också Marias altare.

Altaret i Elinghem ödekyrka
Altaret

Dopfun i Elinghem ödekyrka
Dopfunten

I förbigående skall vi tala om att fordom var Elinghem en socken men att den uppgick i Hangvar på 1600-talet; Länsstyrelsens efterapning av Guteinfo säger att den siste prästen som tjänstgjorde i Elinghem kyrka hette Rasmus Rodeus, han dog 1617.

Kyrkan omges förresten av en rund mur som måhända har varit en fornborg någon gång i tidens töcken, se Medeltidens försvarsverk, kyrktornen.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

3,7 km, Fiskeläget i Ihreviken
4,9 km, Sigsarvestrand fiskeläge

Fornborgar

3,6 km, Gammelslott, fornborg

Kuriosa

2 m, Marias altare

Kyrka

0 m, Elinghem ödekyrka
5,1 km, Hangvar kyrka

Kämpgravar

3,9 km, Höglundar järnåldersgård

Magiska Gotland

4,0 km, Särdeles knaprig utsikt vid Ihreviken

Naturreservat

2,4 km, Grausne källmyr
4,4 km, Millumträsk
2,7 km, Salmbärshagen
4,7 km, Sigsarve strand

Stränder

3,6 km, Ihreviken
3,8 km, Svarthällar

Ängen

3,4 km, Ekebyänget