Vitsippa


Flora

Gotland, Vitsippa - foto: Bernt Enderborg

Vitsippa (Anemone nemorosa) påträffas i skogsmark och är en vanlig syn på våren, dräller, mattläggare. Bilden är tagen i Vänge i ängsmark som grannarna har snyggat till. Bra! Och för den som har sinne för sånt är det lätt att se vilken blomma Gud älskar allra mest.

Så här säger Gernandts Konversationslexikon från slutet av 1800-talet:

"...växtslägte af fam. Ranunculacea, innefattande växter med krypande rotstock, som uppbär normalt treklufna eller tredelade rotblad och en eller flere enblommiga stänglar. Blomhyllet är enkelt, kronlikt. Fordret har ombildats till 3 kranssittande skärmblad, hvilka (t. ex. hos blåsippan) hafva utseende av ett foder eller (t. ex. hos hvitsippan) likna örtblad.Till detta slägte höra af våra allmännaste och mest bekanta växter, blåsippan (A. hepatica) och hvitsippan (A. menorosa), omtyckta för sitt täcka utseende och sin egenskap av vårens förebud. Hos båda arterna framkomma blommorna förr än bladen.

En tredje art, gulsippan (A. ranunculoides), är tämligen vanligen i det sydligare Sverige, en fjärde, den utmärkt vackra A. silvestris, finnes endast på Gotland.

Alla sipporna hafva skarpa, giftiga egenskaper."Vi hoppas att du har möjlighet att ta dig ur stan på våren och bara strosa i en hage eller äng, där vitsipporna finns i massor. Allting doftar gott!

/text och foto Bernt Enderborg