Blåeld


Flora

Gotland, Blåeld - foto: Bernt Enderborg

Blåeld (Echium vulgare) växer på störd miljö, såsom vägkanter, där den ofta är dominant. Blommorna ovan bodde dock vid stranden till en insjö, och det kan ju vara kul för den Virtuella floran säger att den i äldre litteratur kunde kallas "Snokört". Blåeld är växtens skånska namn.Blåelden kommer från mellersta och sydöstra Europa och är vanlig på Öland och Gotland. I Sverige är den också vanlig i Skånes kalktrakter men finns spridd ända upp till södra Norrland.Blåelden är tvåårig och har ett kraftigt rotsystem. Stjälk seg och hård, stickig växt, och blommorna börjar visa sig i mitten av juni.Ibland ser man hela hav av blåeld på Gotland. Ovanstående exemplar växte dock ensam på kyrkmuren vid Vänge kyrka.

Jag skall försöka komma ihåg att ta ett kort på ett fält av blåeld, men det förefaller svårare att komma ihåg saker som är så vanliga.
/text och foto Bernt Enderborg