Fetaliebröder


Historia

Gotland, Fetaliebröder - foto: Bernt Enderborg

Hättebröder eller Fetaliebröder (Vitalier) kallades i Sverige de tyskar som efter slaget vid Falköping 1389 bemödade sig att återuppsätta den fångne kung Albrekt av Mecklenburg på Sveriges tron. De tyska borgarna i Stockholm, som efter sin huvudbonad kallades hättebröder, fängslade förrädiskt en mängd borgare och innebrände dem 1389 i ett träskjul (käpplingemorden efter stället Käpplinge, nuvarande Blasieholmen). I förbigående kan väl sägas att en hätta är en sån där huvudbonad som slutar i en lång spets (bilden ovan visar dock en gutnisk hamburgerförsäljare).

Fetaliebröder var de kapare som sökte med livsmedel (viktualier) undsätta det av drottning Margareta belägrade Stockholm. De hade i flera år (från 1389) sitt stamhåll på Gotland och det sägs i svensk historia att de gjorde handeln stor skada.

Först sedan Tyska orden 1398 erövrat Gotland och Margareta kommit i besittning av Stockholm upphörde sjöröveriet. Den värste av Fetaliebröderna hette visst Arent Styke läste jag i Gernandts Konversationslexikon från 1895, om det kan intressera.
/text och foto Bernt Enderborg