Erik av Pommern


Historia

Gotland, Erik av Pommern - foto: Bernt Enderborg

Erik av Pommern (Erik XIII), son av hertig Vratislav av Pommern, född 1382, utsågs redan 1388 till Margaretas medregent och efterträdare i Norge. I Danmark och Sverige hyllades han som kung 1396 och kröntes till de tre rikenas konung i Kalmar den 17 juni 1397.

Han förde långa krig mot Holsteinarna (han tycks ha gillat Danmark bäst) och hansan mellan 1410 och 1435, som var mycket betungande för Sverige; enligt Alf Henrikssons Hävdateckningar så införde han Öresundstullen 1420.

Det förtryck hans fogdar utövade sägs ha framkallat den engelbrektska resningen, och slutligen blev han avsatt 1439.

Mellan 1439 och 1449 höll han till på Visborgs slott, varefter han flyttade till Pommern och dog tio år senare.
/text och foto Bernt Enderborg