Axelssönerna

Axelssönerna var den vanliga benämningar på sönerna till det danska riksrådet Axel Pedersson till Härlöf. De som hade med Gotland att göra var:

Olof till Vallöf (Själland), danskt riksråd, från 1449 länsherre på Visborg, död 1464.

Erik till Lagnö (Södermanland), blev 1418 svenskt riksråd och var hövitsman på Visborgs slott 1457 till 1481. Två gånger var han riksföreståndare i Sverige. Han dog på Visborg 1481.

Ivar till Härlöf och Lillö (Skåne), blev dansk riksråd 1451 och fick 1464 Visborg som län och styrde Gotland som en självständig furste fram till 1487, då han avstod ön till Kung Hans.

Axelssönerna spelade en betydande roll i Sverige historia. De var ingifta i de svenska storsläktena, bl a firades ett tredubbelt bröllop i Nyköping 1466. Kort därefter utsågs Erik till svensk riksföreståndare (han var gift med en dotter till Gustaf Algotson Sture). En dotter till Åke, en av bröderna, gifte sig kort därefter med Sten Sture d.ä. Erik försökte hålla en medelväg mellan de stridande partierna, men tvingades överlämna sin makt till kung Karl (Ivar, en av bröderna, var gift med kung Karl Knutssons dotter Magdalena).

Ivar hade förut stått på den danske kung Kristians sida blev 1468 utsedd till svensk riksföreståndare, ifall Karl skulle dö, men avstod sina anspråk till förmån för Sten Sture.

Axelssönernas öppna strid med Kristian fortfor tills Ivar 1476 erkände sig som dansk vasall för Gotland. Men han förblev svensk riksråd till sin död 1487, och först då var det slut med Axelssönernas inflytande i Sverige.
/text Bernt Enderborg