03) Vitastjärnas dröm


Gutasagan

Gotland, 03) Vitastjärnas dröm - foto: Bernt Enderborg

Ur Gutasagan

þissi þieluar hafþi ann sun sum hit hafþi. En hafþa cuna hit huita stierna þaun tu bygþu fyrsti a gutland. i fyrstu nat sum þaun saman suafu þa droymdi hennj draumbr. So sum þrir ormar warin slungnir saman j barmj hennar Oc þytti hennj sum þair scriþin yr barmi hennar. þinna draum segþi han firi hasþa bonda sinum hann riaþ dravm þinna so. Alt ir baugum bundit bo land al þitta warþa oc faum þria syni aiga.

Översättning från Holmbäck och Wéssen

Denne Tjelvar hade en son som hette Havde och Havdes hustru hette Vitastjerna. Dessa två var de första som byggde och bodde på Gutland. Den första natten, då de sov tillsammans, drömde hon en dröm om tre ormar, som var flätade samman i hennes barm. Och det tycktes henne, att de sakta gled ut ur barmen. Denna dröm berättade hon för Havde sin husbonde och han tolkade drömmen så. Allt är bundet i ringar. Ett bebott land skall detta varda och vi skola få tre söner.

Bildsten
Detalj från en bildsten, utställd på Gotlands Museum.

Kommentar

Det tycks som att Havde vill tyda drömmen till att de tre sönerna tillsammans skall styra landet Gotland, vilket är precis vad som händer i Gutasagans nästa stycke, men vad betyder att allt är bundet i ringar - alt ir baugum bundit? Tänk om det inte alls är ringar som avses utan pilbågar (baugum)? Se bildstenen vid Vallstenarum.

Bildsten
Bildsten 700-800-tal

Början av Holmbäck-Wesséns översättning förefaller lång. Det tycks mig stå:

"Denne Tjelvar hade en son som hette Havde. Havde hade en fru som hette Vitastjärna; de två var de första som bodde på Gotland. Första natten som de sov tillsammans drömde hon en dröm: Det var som tre sammanflätade ormar i hennes bröst sakta skred ut genom bröstet."

GiraffFotot överst kommer från en bildsten, ursprungligen från Smiss i När socken, och som visar tre "ormar" och under dem en bild av en dam som håller ett par av ormar i sina händer . En tydligare bild av Vitastjärna är väl svår att åstadkomma men undertecknad har ännu aldrig sett det föreslaget att det är just jämt hon som avbildas på denna bildsten (nu har jag gjort det, det står i Gotländskt Arkiv 2003). Det finns dock inget som säkert säger att det är Vitastjärna, även om Strelow i sin krönika anno 1633 säger att gutarna tillskriver henne mycket.

Bildsten
Bildsten 400-600-tal

Några anteckningar om litteraturen

Tore Gannholm säger i sin bok Gotland - Östersjöns pärla att det i en plattysk översättning av Gutasagan finns en anteckning om Vitastjärnas namn, som sägs betyda "den visastes arvedotter"; Gannholm menar väl att den visaste är Oden, men kanhända kan det lika gärna vara Zeus.

Notisledes kan sägas att ordet baugum (ringar) är roligt, och att en ring är ju fortfarande en symbol för något ändlöst. Den läsvärde Erik Nylén skriver lite grann i boken Bildstenar, Visby 1978, s 66 f., om det här med ringar i den gutniska mytologin. Sådana finns nämligen avbildade på en utomordentligt vacker bildsten från 700- eller 800-talet (den är ivägsläpad och utställd på Historiska museet i Stockholm) och vidare finns i nordportalen på Fardhem kyrka en ridande figur med ringar i händerna. Nylén citerar den isländska Eddan, där det sägs att "Odin avlagt ed på ring" och menar att ringen var en sorts trohetssymbol men att någon slags magisk verkan hade ringar säkert också. Vidare omnämns Sviagriss i boken, ett slags svearnas nationalsymbol, och säkert mumlar den surmulne Egil Skallagrimsson i hans bakhuvud, men däremot nämns inte Gutasagan och inte heller de gutniska ringkorsen.

I boken Skatter, 1998, skriver Maria Domeij på sidan 19 att: "I fornisländskan fanns ett särskilt ord för guldringar, baugr. Detta ord förekommer ofta i Eddan och skaldediktningen där vikingahövdingarna kallas ringbrytare och rikedomsslösare." Också Maria väljer den isländska saga-litteraturen i stället för gutniska exempel.

Det tycks undertecknad som att det finns goda förebilder på Gotland om det mytologiska omkring ringar, men forskarna väljer att citera den isländska mytologin i stället. Varför så är fallet vet jag inte - Vitastjärna var ju trots allt den första gutniska flickan och det sentida Islands mytologi kan inte ha angått henne mer än grannens katter.

Bildsten, 400-600-tal
Bildsten 400-600-tal

Lite till - allt är bundet i ringar

På hemsidan Hela Hälsingland står att de har uppfört ett storslaget drama på finnskogen, se artikeln, där man också kan få höra lite grann. Grunden för dramat kommer från Gutasagans utlottning och ivägkörande av folk.

Olle Nordquist, som har skrivit artikeln, säger en sak som jag inte har tänkt på. I Gutasagan finns en rad som lyder: "Alt ir baugum bundit", se denna sida; han säger i artikeln att denna rad inleder Gutasagan, det stämmer ju inte riktigt men kan väl vara detsamma. Vidare sägs:

"Under dirigenten Lena Riebacks fasta ledning tar körsångarna sin publik i de hisnande kasten mellan hopp och förtvivlan. För hur mycket elände vi människor än råkar ut för ligger det mycket i textraden som inleder den gamla Gutesagan: 'Allt är bundet i ringar'.

Bara tiden fått läka alla sår återkommer nästan alltid hoppet och tron på framtiden. Dessvärre brukar det inte dröja länge innan vi människor punkterar allt ihop igen."

- Jag har inte tänkt på denna textrad så, dvs som ett uttryck för att allt går igen, allt upprepar sig, intet nytt under solen osv. Nu står möjligen textraden på ett ställe i Gutasagan där den väl inte riktigt kan tolkas så, men vem vet, ty det är nämligen inledningen till den tolkning av Vitastjärnas dröm, se ovan, som hennes man Havde gör: "Alt ir baugum bundit bo land al þitta warþa oc faum þria syni aiga". Detta översätts vanligen till ungefär: Allt är bundet i ringar, ett bebott land skall detta vara och vi skall få tre söner.

Petrejus, som var slottspräst på Visborgs slott i början av 1500-talet, har skrivit en bok om Gotlands historia, som går ut på att goterna är danskar och att Danmark därmed har sig en rekorderlig historia. Petrejus får nämligen för sig att numrera dessa goters olika bosättningsställen. Det första är förstås Danmark, det andra i Skåne (Simrishamn) och det tredje är på Gotland; sedermera blir ju dessa goter kungar av Italien, Spanien och Frankrike.

Tänk om Havde börjar sin uttolkning av Vitastjärnas dröm med att helt sonika säga att historien upprepar sig (Alt ir baugum bundit). Det ger ju ett lite annat perspektiv på Havdes ord, och kanske lite stöd åt Petrejus teser om goternas vandringar och bosättningsställen ty gutarna har trots allt nog inte uppstått på Gotland.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

1,5 km, Almedalsveckan 2006
1,5 km, Almedalsveckan 2009
1,5 km, Almedalsveckan 2010
1,6 km, Almedalsveckan 2012
1,5 km, Almedalsveckan 2014
1,5 km, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

1,1 km, Demonstrationen för vägpris 2012
1,4 km, Företagardagen 8/11 2007
1,4 km, Invigningsgala Gotland pride 2013
1,5 km, Kultur i natten
1,4 km, Kulturting 2007
1,2 km, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
0 m, Mal- eller slungstenar
1,4 km, Maskeraden 2010
2,1 km, S:ta Gertrud
1,8 km, Stora Torget den 29 april 2007
2,2 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
1,9 km, Tullar vid portarna
1,5 km, Vattendagen 2015
0 m, Vi skämmer ut oss
2,1 km, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
2,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
2,2 km, Visbydagen 2011
2,0 km, Återställ hålen
1,8 km, Öppen ruin

Bilder

1,9 km, Hertik Erik
1,3 km, Jolly Roger
2,6 km, Kalkugnar
1,7 km, Massor av kärlek
2,0 km, Svärdet i stenen
2,2 km, Sånt här är tråkigt att läsa
1,7 km, Var är medeltiden
1,8 km, Vinter i Visby
2,0 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

1,7 km, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

4,6 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

1,7 km, De blommande trädens glada tankar

Guide

0 m, Gatuvalven i Visby

Hamnar

1,3 km, Visby hamn

Historia

1,4 km, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
2,1 km, 1361 - massgravar på Solens berg
1,6 km, Brandskattningen av Visby 1361
2,0 km, Elvatusen jungfrur
0 m, En kalkugn från 1200-talet
1,9 km, En stor katastrof 1566
1,9 km, Ett skott i tornet
2,8 km, Galgberget
1,8 km, Gråbröder - Franciskaner
1,6 km, Halshuggningen 1342
1,9 km, Henrik Lejonet
1,3 km, In Gothlandia et Mari spes mea
1,9 km, Infördes tull till Visby 1288
2,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö
1,9 km, Mariaprocessionen
2,0 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
0 m, S:t Augustinus och S:t Nicolai
2,0 km, Skampålen på Klinttorget
0 m, Snäckskogen i Boge
1,7 km, Stadens blomstring
1,4 km, Sören Norby
1,3 km, Sören Norby slår bondekungen
1,6 km, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
2,0 km, Vad sa Petrus de Dacia 1288
1,6 km, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
0 m, Varför kyrkan i Wi inte brändes
1,8 km, Varför ruinerades Visby
1,8 km, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
1,7 km, Visby lades i aska 1362
1,6 km, Visby stadslag
1,6 km, Visby under medeltiden
2,0 km, Visby under stenåldern
1,6 km, Visby underkastelsebrev
1,6 km, Visbys storhet under medeltiden
1,6 km, Världsarvet Visby

Konst

1,7 km, Anna Nyberg - A story to be told
1,5 km, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

1,4 km, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

2,1 km, Bödelsstugan står kvar
2,0 km, Djävulens spik
2,0 km, Fan i helvete
1,8 km, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
2,0 km, Jacob av Charra
1,8 km, Kanonen vid Wallers plats
0 m, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

1,9 km, Visby domkyrka - S:ta Maria
1,8 km, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,3 km, Den 6 juni 2002
1,8 km, Elda på
1,9 km, Försköna Visby
2,0 km, Gutavallen - vad menas
1,4 km, Jättesnygga brudar
1,6 km, Kruttornets finesser
2,8 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
1,9 km, Nordiska naturväsen
1,8 km, Nåt att titta på
1,9 km, Ringmurskaries
1,6 km, Strandpromenaden
1,8 km, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

1,7 km, Barflickor på Effes
1,9 km, Dei jär ret vackat
2,0 km, Domkyrkoberget i Visby
1,6 km, En helt vanlig kväll
1,9 km, En sommarbild
1,7 km, Ett andningshål - Botaniska trädgården
1,8 km, Förlova dig på Gotland
1,8 km, Gotland året runt
1,8 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården
1,6 km, Under putsen
1,6 km, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

1,5 km, Burmeisterska huset
1,6 km, Clematishuset
1,5 km, Donnerska huset
1,8 km, Engeströmska huset i Visby
1,7 km, Huset med målningarna
1,9 km, Johan Målares hus
1,6 km, Liljehornska huset
1,8 km, Tjärkoket
1,6 km, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

2,0 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
1,9 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
1,9 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
1,9 km, Medeltidsveckan 2006
1,9 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
2,0 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
1,9 km, Medeltidsveckan 2010
1,9 km, Medeltidsveckan 2012
2,0 km, Medeltidsveckan 2013
1,9 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

4,3 km, Bergbetningen
2,8 km, Galgberget, naturreservat
5,7 km, Högklint
0 m, Reveln fågelskyddsområde

Platser

1,5 km, Almedalen
1,6 km, Birgers gränd
1,8 km, Botaniska Trädgården
1,9 km, Dansa, din djävul
1,7 km, Fiskargränd i Visby
1,9 km, Paviljongsplan
2,2 km, Rackarbacken
1,9 km, Salomos stenbrott
2,4 km, Södra hällarna i Visby
4,4 km, Åhsbergska hagen

Rauk

5,2 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

2,1 km, Dalmanstornet
2,0 km, Ett torn i Östergravar
1,6 km, Fiskarporten
1,9 km, Jungfrutornet
1,7 km, Kajsartornet
2,2 km, Kaponniärerna
1,6 km, Kruttornet - Visby kastal
1,9 km, Kvarntornet
1,7 km, Kärleksporten
1,6 km, Lilla Strandporten
2,0 km, Lübeckerbräschen
2,1 km, Långa Lisa
1,9 km, Murfallet
2,2 km, Mynthuset
2,2 km, Nordergravar
2,2 km, Norderport
2,0 km, Portar i ringmuren
2,1 km, S:t Göransporten
1,3 km, Segeltornet
2,1 km, Sidledes skytte
2,0 km, Silverhättan eller Kames
1,4 km, Skansen Havsfrun
2,0 km, Snäckgärdsporten
2,1 km, Sparbössan
1,7 km, Sprundflaskan
1,8 km, Stor Christin
1,5 km, Storhenrik, Store Henrik
1,6 km, Söderport
1,8 km, Tjärkoket
1,7 km, Valdemarsmuren
2,1 km, Östergravar i Visby
2,0 km, Österport

Ruin

0 m, Allmänt ruiner
1,8 km, Drottens ruin
2,0 km, Helgeands kyrkoruin
1,9 km, Ryska kyrkan
1,8 km, S:t Clemens ruin
2,4 km, S:t Göran - kyrkoruin
1,6 km, S:t Hans och S:t Pers ruiber
1,8 km, S:t Lars ruin
1,8 km, S:t Mikael
2,0 km, S:t Nicolai ruin
1,7 km, S:t Olof ruin
1,8 km, S:ta Carin ruin
2,0 km, S:ta Gertrud ruin
2,1 km, Solberga Kloster ruin
1,3 km, Visborgs slott

Runor

1,6 km, Evigt medan världen vakar

Saga

1,8 km, Carins blomma
1,9 km, Jungfrun i tornet
1,9 km, Karbunkelstenarna
1,5 km, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

1,9 km, Den återuppståndne i domkyrkan
1,9 km, Jungfru Maria
1,8 km, Klädd i solen i Visby
1,9 km, Markus, evangelisten
2,0 km, Änglavingar

Stränder

5,2 km, Fridhem
4,2 km, Gustavsvik
2,8 km, Norderstrand
5,3 km, Snäck
1,3 km, Visby havsbad

Visby

1,6 km, 25 juli 2003
1,9 km, De första spåren
2,0 km, Klinten
1,8 km, Stora Torget
1,6 km, Strandgatan
1,4 km, Välkommen till Visby

Färjor

1,1 km, Destination Gotland