02) Tjelvar upptäckte Gotland


Gutasagan

Gotland, 02) Tjelvar upptäckte Gotland - foto: Bernt Enderborg

Ur Gutasagan

Gutland hitti fyrsti maþr þan sum þieluar hit. þa war gutland so eluist at þet daghum sanc Oc natum war uppj. En þann maþr quam fyrsti eldi a land Oc siþan sanc þet aldri.

Översättning

Gutland hittade först den man som hette Tjelvar. Då var Gutland så bundet av mörka makter att det om dagen sjönk och om natten var uppe. Med denne man kom första elden till landet och sedan sjönk det aldrig.

Kommentar

Man kan emellertid gott fråga sig om ordet "eluist" betyder bundet av mörka makter - texten är förmodligen översatt av någon med svenskt pedagogiskt sinnelag och ett annat modersmål än gutniska.

Gotland ovanför och under ytan

Ibland kan man se att det här med att Gotland sjönk på dagen och var ovanför ytan på natten diskuteras. Men ett sådant antagande är inte särskilt svårt att komma fram till på Gotland. Alla gutar har sett raukar vid stranden och raukar ute i skogen, som t ex vid Tors borg och Bogeklinten. Och knallar man ut på de högsta områdena på Gotland så är det inte svårt att hitta fossil, se Fossil i hälleberget. Har man ögon är det alltså svårt att komma ifrån att Gotland måste ha legat under havsytan.

Början av allting

Och kanske kan det förvåna en och annan att Gotlands historia inte börjar i anonymitet med danska skinnklädda vildar som i skolböckerna, där ju den påhittade svenska historien skall stämplas in i skallen på luftkonditionerade ungar. Slottsprästen på Visborg, Petrejus, utvecklade det där redan på 1500-talet i sin historia (500 år före dagens skolböcker) och säger att Tjelvar med son och folk kom från Cimbrishamn och tog småningom säte i Vänge, där Vängestenen låg som ett hyende för dem.

Skepp från bildsten 400 e.Kr.
Detalj från bildsten, daterad 400-600 e.Kr. utställd på Gotlands Museum.

Poängen är inte alls att Tjelvar fanns på riktigt, utan att vi gutar kommer från danskar som omsider slog sig ner i Skåne och i tidernas fullbordan seglade ekstock till Gotland - gutar är helt enkelt isolerade svenskar eller danskar och har därför en konstig dialekt.

IndianUtifrån detta första stycke av Gutasagan brukar mystiker dra till med att Tjelvar var trollkunnig samt att eld fordom hölls heligt, något som dock är lika säkert som nattgammal is, och ibland skapas förbluffande okonkreta bild- eller skådespel som framställer detta med slöjor, mystifik musik och dimhöljda vatten.

Tjelvar, illustration Lotta IngelseNåja. På sin Gotländska resa anno 1741 fick Linné på väg mellan Boge och Gothem sig till livs följande berättelse, som står att läsa i Linnés Gotländska resa:

"Tjällvars holme och Tjällvars vik låg jämte vår väg; denna holme var en stor, något upphöjd, fästad vid landet, dock kunde man se att han fordom varit en ö. Denna Tjällvars holme skall hava sitt namn av en Thielward, som före Christi födelse här landstigit och Gotland sig bemäktigat, om eljest de minnesgoda Historici tala sant."

Och ännu finns Tjäldersvik kvar i Boge socken på östra Gotland, Tjäldersholm också, och det finns vidare en skeppssättning som kallas Tjelvars grav, men den är nog väl ung för att hysa benen efter Tjelvar; det skall nämnas att en upptäcksresande svensk, Hilfeling, på 1700-talet nämner att det finns en borg någonstans på backarna därute, men den har jag inte hunnit leta efter ännu, såvitt det nu inte är Killinga som avses.

Det finns förresten flera sådana där platser med namn från Gutasagan, t ex Graips rör och hus i Garde socken. Och det kan gott nämnas att Gotland hyser de präktigaste stenåldersgravar man känner till i norra Europa. En av de äldsta gravläggningar i Sverige finns förresten på Stora Karlsö, se Stora förvar - kannibalerna.

Bård från en bildsten

Det sägs emellanåt att inledningen av Gutasagan är ett gutniskt landnam, dvs någon slags gutnisk motsvarighet till Islands befolkande. Men det förleder ju tanken en smula, ty det hade bott folk på Gotland i nästan 8.000 år innan nordborna började ta land på Island varför bilden förvirrar, allra helst som vår historia är mer än tillräckligt fylld av citat från isländska sagor i alla fall.

Överkurs, och stöd för trolleri

Många tycks mena att Tjelvar var någon slags magiker som med eldens hjälp betvingade trolleriet som gjorde att Gotland sjönk om dagarna. Lite stöd för detta påstående kan man hämta från en arabisk diplomat, Al-Ghazal, som anno 845 var på diplomatiskt uppdrag till konungen över madjûs (det arabiska namnet på västliga vikingar) - se s 31, Mats Olssons uppsats, Vikingatida träldom, Om slaveriets plats i Skandinaviens ekonomiska historia, 1999 (pdf:en direkt):

"Folket var en gång alla madjûs men de har nu kristnats och övergivit eldsdyrkan och den religion de tidigare följde med undantag för folket på några isolerade öar i havet..."

Tjelvar landsteg vid pass 7.500 år före Kristi födelse enligt arkelogerna, och enligt folk från Gothem omkring 800 år före Al-Ghazals livstid. Al-Ghazal säger sig förresten vara på konungens stora, tätbefolkade ö i oceanen, vilket ovannämnde uppsatsförfattare Mats Olsson tror vara Danmark, men det kan måhända ifrågasättas emedan Danmark väl inte ligger ute i oceanen.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

913 m, Bjärges Solljus
223 m, Bolagsstämma i Vänge
237 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
3,4 km, Hästtjuvar
2,2 km, Western Riders Gotland
2,1 km, Veterantraktorer
1,7 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,2 km, En cowgirl
2,3 km, Gotland - hästarnas land
4,8 km, Krasse
1,7 km, Våtmark

Fauna

1,8 km, En vit stork

Flora

2,9 km, Majviva

Fornborgar

1,4 km, Arängsbacke
4,8 km, Guldrupe fornborg
5,2 km, Tomase fornborg
2,7 km, Viklau fornborg

Företag

892 m, Bjärges Träförädling AB
3,5 km, Gervide gård
1,1 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,0 km, Broa gravfält

Historia

2,3 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
588 m, Draken i Vänge
3,1 km, Jacobs minnessten, ringkors
588 m, Järnålderns organisation och försvar
5,1 km, Nordens största gravklot
599 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,6 km, En holländare
609 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,6 km, Jag såg rus
597 m, Tors borg
907 m, Vad är det väl
2,7 km, Vikingakläder

Kyrka

5,1 km, Guldrupe kyrka
3,8 km, Sjonhem kyrka
3,0 km, Viklau kyrka
588 m, Vänge kyrka

Kåseri

830 m, En vårsida för 2007
323 m, Ett silverne träd
1,1 km, Havets söner
5,0 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

1,4 km, Fornänge i Vänge
2,7 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

2,7 km, En promenad i slutet av maj 2009
689 m, Man ser dem sällan
763 m, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,1 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
3,0 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,0 km, Cedergrens orgelmuseum
3,7 km, Russmuseum

Naturreservat

4,8 km, Klosteränget
5,1 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,8 km, Buttle järnvägsstation
2,2 km, Ett gotländskt vattendrag
3,2 km, Tjaukle
239 m, Vänge bygdegård

Runor

5,1 km, Mässhaken i Guldrupe
3,9 km, Rodfos sveks i Rumänien
5,1 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

594 m, Bysantisk figuration
595 m, Den vikingatida kyrktuppen
580 m, Ett bart huggande svärd
657 m, Gaitbucken jär a gaitbuck
3,0 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
3,0 km, Jesus väcker Lasaros
609 m, Kvinnans skapelse
597 m, Mannens skapelse
588 m, Triumfkrucifixet i Vänge
606 m, Tuppundret i Vänge
666 m, Vattenvarelsen i Vänge
3,8 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
595 m, Vem blir sluken
3,0 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

4,0 km, Disroir, disrojr

Tackar

2,7 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

699 m, Vänge prästänge