Den sista måltiden igen


Skulptur - Väte - Nära - Karta

Gotland, Den sista måltiden igen - foto: Bernt Enderborg

Om man besöker några kyrkor så kommer man att få se den sista måltiden framställd på ett eller annat sätt. I och med att boken Da Vinci-koden blev populär så har vi visat några målningar som är hundratals år äldre än Leonardos med rätta berömda målning, t ex Hemsekoden, Tingstädekoden och framförallt Angakoden.

Den här gången visar vi en fris som återfinns utanpå Väte kyrka, alldeles bredvid Söderportalen. Den kommer nog från en 1100-tals kyrka och är alltså minst 400 år äldre än Leonardos målning. På andra sidan av kyrkan finns förresten också en underlig framställning av någonting.

Ibland får man en känsla av att de stenkyrkor som fanns före dagens nog var bra mycket mera utsmyckade med friser, skulpturer och annat. Och skådar man Källunge kyrka får man klart för sig att många motiv inte är religiösa; eller tagna från Bibeln och andra kristna berättelser. Kanske en slags påverkan från vikingarnas stavkyrkor som var fulla med snirklar, ormar och annat fasansfullt och stod på plats före de stenkyrkor som stod på plats före dagens stenkyrkor, som ju oftast sträcker sina gotiska torn långt upp i luften likt jordfasta rymdraketer.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,9 km, Myren i Hejde

Bildsten

4,0 km, Bildstenar i Hejde
4,3 km, En bildsten i ett änge

Fornborgar

1,2 km, Binge slott
172 m, Fornborgen i Väte
4,5 km, Guldrupe fornborg
3,8 km, Tuna i Viklau

Gutasagan

128 m, 18) Olof den helige

Historia

4,0 km, 1361 i Mästerby
2,8 km, Fattigstugan i Atlingbo
3,6 km, Hagelheim bro
81 m, Medeltida smide i Väte
4,1 km, Minnessten - vägen till framtids båtnad
4,0 km, Ringkorset i Mästerby
792 m, Rosenby båtmanstorp
58 m, Stenhuggarmärken

Konst

4,7 km, Den gamle och havet

Kyrka

3,8 km, Atlingbo kyrka
4,2 km, Guldrupe kyrka
4,1 km, Hejde kyrka
4,3 km, Mästerby kyrka
77 m, Väte kyrka

Kåseri

4,2 km, Landet av mjölk och honung

Medeltidsveckan

1,8 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,3 km, Mästerby museum

Målningar

4,3 km, 1100-talets världsdelar
4,3 km, David och Goliat i Mästerby
4,1 km, Ett bart huggande svärd
4,3 km, Helvetesgapet
60 m, Kyrkmålningen i Väte
4,3 km, Själavägningen i Mästerby

Platser

4,1 km, Sigsarve vattensåg i Hejde
5,4 km, Västerby komministerboställe

Runor

4,3 km, Kristendomens ålder på Gotland
4,2 km, Mässhaken i Guldrupe
4,2 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
3,8 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skeppssättningar

1,5 km, Gräne skeppssättning

Skulptur

66 m, Anna själv tredje
92 m, Den drakdiande kvinnan
0 m, Den sista måltiden igen
42 m, En medeltidsman
42 m, En tidigmedeltida riddare
64 m, Ett torn i Väte
65 m, Haren i Väte
4,1 km, Hynse ei Hajde
60 m, Krucifixet i Väte
64 m, Sakristiportalen i Väte kyrka

Slipskåror

4,3 km, Så gjordes slipskårorna

Stenrösen

4,1 km, Stenröse vid vägen till Dans

Ängen

3,0 km, Augustas änge
503 m, Fonnsänge
4,1 km, Isums Slåtteräng