Baju fiskeläge


Fiskeläge - Anga - Nära - Karta

Gotland, Baju fiskeläge - foto: Bernt Enderborg

Fiskeläget Baju används möjligen fortfarande som ett fiskeläge, ty många fritidsfiskebåtar låg invid strandkanten, men mestadels såg det ut som om turister har slagit klorna i fiskeläget och sitter och njuter bland termosar och filtar.

Baju fiskeläge

Det är troligt, säger informationsskylten som samfälligheten har satt upp, att fiskeläget är från 1800-talet, då fiske behövdes som komplement till jordbruket.

Samfälligheten har också haft vänligheten att peka ut några bra fiskeställen för de som kan tolka dem rätt:

1) Burg pa Gard
2) Histilles i Stick
3) Sund i Sprung

Baju fiskeläge

Möjligen finns det någon kvar som kan åka ut med båten och lägga garn eller kanske pilka torsk på dessa ställen, men det är väl inte troligt. Uttrycken lever dock kvar och det borde inte vara omöjligt att ta reda på var det där är.

Samfälligheten omber vänligen folk att plocka upp skräp efter sig eftersom det inte är någon kommunal anläggning. Man skall plocka upp efter sig överallt!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

0 m, Baju fiskeläge
2,7 km, Hammars fiskeläge
4,9 km, Hangrebod fiskeläge

Gravfält

2,7 km, Trullhalsar

Historia

2,7 km, Flytande järn
2,5 km, Snäckänge med länningar

Kuriosa

2,7 km, Vackert så

Kyrka

4,0 km, Anga kyrka

Kåseri

5,9 km, Flyttblock

Kämpgravar

6,1 km, Kämpgrav på Kräklingbo backe

Målningar

4,0 km, Angakoden
4,0 km, Bernhardinus av Siena
4,1 km, Den stekte Laurentius
4,1 km, Drakdödaren i Anga
4,1 km, Själavägningen i Anga

Platser

5,5 km, En gammal kvarn
2,7 km, Vendeltida solur

Saga

6,1 km, Kräklings stainkällingar

Skulptur

4,0 km, Triumkrucifixet

Stenrösen

4,6 km, Bjärs hög, Bjärs backe
3,3 km, Båticke i Anga

Ängen

4,1 km, Anga prästänge
306 m, Bajänget, Bendes änge
2,7 km, Liste ängar