Kämpgrav på Kräklingbo backe


Kämpgravar - Kräklingbo - Nära - Karta

Gotland, Kämpgrav på Kräklingbo backe - foto: Lotta Ingelse

Det finns många ruiner av hus på Gotland. Den vanligaste typen kallas kämpgravar (hårt k) och är resterna av bebyggelse som övergavs några hundra år efter Kristus efter att ha bebotts ett halvt millenium eller så. Närmare 2.000 sådana husgrunder finns på Gotland. Man springer på dem överallt, i hagar, ängen, överallt, och också som syns på bilden ovan på Kräklingbo backe.

Det som här kallas Kräklingbo backe ligger några hundra meter åt Dalhemshållet till, dvs man svänger vänster vid korsningen alldeles vid kyrkan i Kräklingbo (backen heter kanske något annat på riktigt).


Förutom kringströdda stenar, som kanske har varit någon bebyggelse eller så i det förgångna, så står där också en ståndsmässig bautastain och upplyser eftervärlden om någonting.

Man kan väl inte rimligen säga att Kräklingobacke är ett ställe väl värt att besöka. Men eftersom en och annan, däribland undertecknad, undrar vad som finns ute på backen så lägger vi ut några av de bilder vi tog när bilen stannades.

Vi skall här i texten nämna den sevärdhet som alla svenskar borde besöka och som återfinns i Kräklingbo socken, nämligen Tors borg.
/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse

I närheten - fågelvägen