Gotska sandöns kapell

Uppfördes 1893 av lotsstyrelsen för lotspersonalen. Brann ned till grunden 1934. återuppbyggdes 1950.

Mer information och bild finns på hemsidan för Fårö församling.

I närheten - fågelvägen