Titta efter lite då och då


Magiska Gotland

Gotland, Titta efter lite då och då - foto: Bernt Enderborg

"Teid'n rinna såsom vatt'n ör ett gammelt, rostut såll" är en rad av Gotlands genom tidernas bästa skald, Allan Nilsson, från Vardasveisu - en tänkvärd, vacker och rolig visa. Översatt till svenska så blir det förstås "tiden rinner såsom vatten ur ett gammalt, rostigt såll". Och så är det ju, bäst man satt sig är det måndamorron.

Kanske ett botemedel är att titta efter lite då och då. Kan du gissa vad det är på bilden ovan?

Under hela min skolgång kan jag inte ens komma ihåg att jag hörde namnet Walt Whitman. Vet du vad en björnbärsranka är? En sån där slingergrunka som fastar runt fötterna. Whitman säger i en rad nånstans att han tror att sådana "pryder himlens förmak".

Och ifall man kikar efter så är en björnbärsranka förstås ett mästerverk. Det är en del av en magnifik växt vars fotosyntes ligger 100 miljoner mil före vår teknik att tillvarata solenergi. Ett underverk som slingrar sig kring fötterna.

Bilden ovan är fröställningen på Kaip, som är en löksort, stark, som det är rätt gott om på Gotland men finns visst också annorstädes. Blir de inte uppätna så blir de meterhöga, och på toppen sitter alltså frön (eller vad det kan heta).

På Gotland finns det gott om makalösa ängar. När du är här och besöker oss så knalla ut i ett änge, ty i dem vimlar det av underverk från tidigaste vår till senaste höst.

- Kan du förresten gissa vad Allan Nilsson hittar på när han rimmar på "såll"?

- Jo, han säger att man "sikta etta stjänna men kumma int pa håll".
/text och foto Bernt Enderborg