Sudergårda änge


Ängen - Bäl - Nära - Karta

Gotland, Sudergårda änge - foto: Bernt Enderborg

Även om trakterna från Vallstena före du kommer upp på den lilla backen vid Bäl kyrka i sig själva är utomordentligt vackra känns Sudergårda änge som ett bröstdjupt andetag i vår alltmer stereotypa värld.

Sudergårda änge

Änget ägs av någon annan men sköts av hembygdsföreningen på ett utmärkt sätt; de har fått utmärkelser flera gånger. Och som du ser på bilden ovan så hade någon omtänksamt tagit sig en vända med gräsklipparen i änget för en stig att promenera.

Sudergårda änge

Det är alltså bygdens folk som sköter änget, firar midsommar, kastar varpa och emellanåt låter Smaklösa uppträda i grönskan; korten är tagna den 30 juni 2012. Hur gammalt änget är och hur länge skötseln har sett ungefär likadan ut är det nog inget som vet, ty det här är kultur på riktigt, en av de mest långlivade traditionerna i vårt land. Och förmodligen har biologerna rätt, ty de säger att vid pass 500 år f.Kr. blev klimatet kallare och bönderna därför tvungna att lagra foder till djuren för magrare årstider. Det blir många omtänksamma armar längs tidens obefintliga linje.

Sudergårda änge

Det finns en ängsbod och ett bord med bänkar för den som inte önskar ta plats på marken. För den intresserade så finns de vanliga ängsväxterna på plats men också rariteter som Svensk ögontröst.

Vill du ha lite djupare andetag än Nystu källa i närheten av Bäl kyrka på väg 147 mot Slite så ta dig en stund i Sudergårda vackra änge. Bäl har för övrigt många olika naturtyper varav Bälsalvret nog är den underligaste.

Lite fler bilder finns på socknens hemsida och är du intresserad av floran så kan en titt på vår information kanhända vara till nytta.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen