Gråhäger


Fauna

Gotland, Gråhäger - foto: Bernt Enderborg

Pelikanfågeln Gråhäger kallas ofta bara häger, det finns andra sorter, också på Gotland. På latin heter sådana Ardea cinerea, askgrå häger.

Gråhäger Gotland

De kan bli över en meter om de sträcker på nacken, vingspann upp till 175 cm säger Wikipedia. Det är en mäktig fågel.

Gråhäger Gotland

Måhända är det skönast att se dem när månen stiger ur havet i sommarkvällen den sena, när man slåss med en smäktande vals, som Allan Nilsson, fast bilderna inte blir så bra (kortet är taget vid vad som sägs var Gamle hamn i När, det är Närkholm).

Häger Gotland

Då kommer dom förbi. På sina stora vingar flyger dom inte energisk som svanar eller änder, utan mera som i andra tankar, som Karlsson på taket.
/text och foto Bernt Enderborg