Lejonskulpturen


Skulptur - Etelhem - Nära - Karta

Gotland, Lejonskulpturen - foto: Bernt Enderborg

Som prydnad i det unggotiska koret från 1300-talet på Etelhem kyrka sparade byggmästarna ovanvisade skulptur, som tillhört en portal i 1100-talskyrkan på samma plats - Roosval kallar stenmästaren "Hegwalds posthuma verkstad"; Hegwald var verksam till ungefär 1165, se Stenmästarna.

Lejonskulpturer finns många, mest berömd är Lejonporten i Hablingbo, varför lejon förefaller ha inspirerat ehuru det torde ha varit få gutar som sett sådana på 1100-talet.

Gotlands stora mängder medeltida konst är måhända inte så överväldigande om man jämför med länder fjärran i öster eller söder, men lejonet på bilden ovan har i alla fall varit till prydnad för Etelhem kyrka i snart 1.000 år. Det är en stund det också, och måhända bör nämnas att Gotland inte är något samhälle byggt på slaveri. Det är fria män som med fri vilja gjort alltsammans.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,9 km, Bieffekten
1,0 km, Killingmyr, nyanlagd våtmark

Fornborgar

1,9 km, Bendesborg

Historia

3,7 km, En sojde i Garde
3,7 km, Offerkast av sten

Kuriosa

2,0 km, Guldkotten - Rockdia 2002
4,4 km, Häradsstenen
4,4 km, Mangard - med anor från vikingatiden

Kyrka

35 m, Etelhem kyrka
4,7 km, Lye kyrka

Kåseri

4,6 km, Tänk mer

Kämpgravar

4,7 km, Stabbgard

Målningar

4,7 km, Medeltida glasmålningar

Naturreservat

4,9 km, Bosarve naturskog

Platser

3,2 km, Lillrone kvarn
3,3 km, Strömma å, Malby å

Skulptur

4,7 km, Barnamorden
29 m, Dopfuntsfoten - Hegvald
0 m, Lejonskulpturen
4,7 km, Relikkista från 1100-talet
4,7 km, Tänkaren i Lye

Socken

21 m, Etelhem socken

Stränder

1,8 km, Sigvaldebadet

Träsk

4,8 km, Broträsk
2,3 km, Hageby träsk

Ängen

685 m, Etelhem kyrkäng