Kejsaren i Buttle


Skulptur - Buttle - Nära - Karta

Gotland, Kejsaren i Buttle - foto: Bernt Enderborg

1200-tals dopfunten i Buttle kyrka har på nedre delen ett par skulpterade ansikten från övergångstiden mellan romansk och gotisk konst. Riktigt vad det är för figurer det där är inte gott att veta. Är de ordinära riddare eller något helt annat? Det kan vara kejsaren Otto den store du ser på bilden, den förste tysk-romerska kejsaren som dog anno 973 efter Kristi födelse och vars grav återfinns i Magdeburg.

Det skall måhända sägas att avbildningar av hjälmar med det där krysset ovanpå, förstärkningen, inte är särskilt vanliga, se Soldaterna från 1300-talet i Källunge, men här har alltså Buttleboarna en äldre framställning. Fast när jag kikar närmare så ser jag att det nog inte är någon hjälm kejsaren har på sig.

Den störste undersökaren av Gotlands kyrkor, Johnny Roosval, undersökte också Magdeburgs domkyrka ingående och fann att skulpturer som återfinns därstädes är väldigt lika de som plötsligt tycks dyka upp på Gotland. Någon slags skulpturverkstad som exporterade dopfuntar med människoansikten fanns alltså på Gotland, som bl a sålt funtar till Tossene i Bohuslän, Frösthult, Morkarla och Tegelmora i Uppland, Altenkirchen på Rügen.

Oscar Reutersvärd skriver i Fornvännen 1972 en artikel om "Den magdeburgska porträtthuggaren". Knorren på artikeln är en fråga, nämligen: kan det ha varit så att stenhuggaren i Magdeburg pga av oroligheter flyttade till Gotland? Det skall tilläggas att det finns ansiktsskulpturer i Magdeburg som inte är färdiga, varför det tros att arbetet därstädes avbröts hastigt.

Och man blir åtminstone lite benägen att ge honom rätt då man jämför en skulptur som enligt gammalt och folkligt anses föreställa kejsar Otto med ansiktet på dopfunten i Buttle, vilket alltså Reutersvärd gör i Fornvännen (pdf, se sid 117).


Vem det är som tittar åt andra hållet, är det heller ingen som vet. Kanske en tilltagsen Buttlebo med ringbrynja, alldeles en sådan man hittade i Tofta, numera utställd i kyrkan (se en bit ner på sidan).

Det är inte gott att veta vilka figurer det är. Visst kan det vara kejsaren, men varför Buttleboar skulle vilja ha honom på sin dopfunt är obegripligt. Det kan också vara någon helt annan, kanske någon lokal kejsare i Buttle.

Överskurs

Reutersvärd antar en Calcarius Tertius för att ha något namn på den, enligt hans fråga/förslag, från Magdeburg överflyttade mästaren; Roosval räknar som bekant bara tvenne - se artikeln i Fornvännen 1972.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,4 km, Western Riders Gotland
5,4 km, Veterantraktorer
4,5 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,3 km, En cowgirl
5,3 km, Gotland - hästarnas land
4,1 km, Våtmark

Bildsten

2,0 km, Änges bildstenar

Fauna

4,9 km, En vit stork

Fornborgar

4,3 km, Arängsbacke

Historia

1,1 km, Festplatsen i Buttle

Kuriosa

3,3 km, Häradsstenen

Kyrka

93 m, Buttle kyrka

Kämpgravar

5,7 km, Fornänge i Vänge

Magiska Gotland

1,4 km, En ful ankunge

Museer

5,5 km, Cedergrens orgelmuseum

Målningar

101 m, Himmelsk dagg i Buttle
114 m, Själavägningen i Buttle

Naturreservat

752 m, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

2,5 km, Buttle järnvägsstation

Skulptur

0 m, Kejsaren i Buttle
88 m, Solsymbolen i Buttle kyrka
113 m, Överträdelsens barn i Buttle

Slipskåror

1,0 km, Världens största samling slipskåror

Stenrösen

4,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

6,6 km, Vi fick ett brev om Tjaukle