Endre kyrka


Kyrka - Endre - Nära - Karta

Gotland, Endre kyrka - foto: Bernt Enderborg

Från en 1100-tals absidkyrka kommer tornets kvaderstensmurar, fasadskulpturer i sydmuren och en rundbågig portal till ett så kallat hagioskåp. Kor och sakristia från 1200-talet. Långhuset ombyggdes under 1300-talet och kom då att omsluta tornet.

Dopfunten i Endre kyrka

Dopfunt 1100-tal med trälock från 1200-talet.

Triumfkrucifiexet i Endre kyrka

Triumfkrucifixet är från 1200-talet, för dess betydelse se Träskulptur på Gotland - Viklaugruppen, romansk konst - det är häftigare än vad du tror.

Glasmålningar, Endre kyrka

Glasmålningsrutor i korfönstren, 1200-tal.

Altarskåpet i Endre kyrka

Altarskåp 1300-tal.

Tjuvmjölkerskan i Endre kyrka

Tjuvmjölkerska från okänt århundrade.

Kalkmålningar 1400-talet, predikstol 1668. Vi skall också tillägga att man för ett antal år sedan gjorde en inspelning av en medeltida gudstjänst, varvid Endre kyrka utvaldes för ändamålet eftersom det kanske är Sveriges bäst bevarade medeltidskyrka.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,3 km, Min vän är min
5,0 km, Rastplatsen vid Krampbro

Företag

1,7 km, Mallas Stenstugu

Historia

3,3 km, Lyckans hjul i Ekeby

Kalkbrott

5,6 km, Kalkbrottet i Hejdeby

Kuriosa

2,6 km, Votivskeppet i kyrkan

Kyrka

3,3 km, Ekeby kyrka
0 m, Endre kyrka
2,6 km, Hejdeby kyrka

Medeltida hus

4,4 km, Vatlings i Fole

Målningar

3,3 km, Aposteln Filippus
2,6 km, Äldsta Marie kröning i Hejdeby

Runor

5,6 km, Oddgair dog i Holmgård

Skulptur

4 m, En huvudlös orm - Leviatan
3,3 km, Syndafallet i Ekeby

Ängen

2,1 km, Alleqvia löväng
3,4 km, Mangsarve änge