Ättesamhälle


Historia

Gotland, Ättesamhälle - foto: Bernt Enderborg

Denna text är bara påbörjad...

Gutalagen som nedtecknades i början av 1200-talet har kvar spår av bestämmelser som går långt tillbaka i den dimmiga forntiden. En sån sak är ättesamhället, och om detta läser jag på andra webbar, i böcker, tidskrifter och annat så många påståenden att jag nog skall ta och trassla till det lite för dig.

Ofta sägs att ättesamhället var primitivt. Men så var nu inte alls fallet, det var bra mycket listigare än vad man nånsin kan tro. Vi skall kika närmare på vad som kunde tänkas hända om någon blev mördad. Vi förutsätter i texten att vi vet att det är ett mord, bevisat, och att mördaren är känd - ett brott är begånget och mördaren är känd.

Avfärdanden
Vi skall först av allt avfärda en viss sorts ättesamhälle:

* Ibland tycks man läsa att ättesamhället innebär att "mäktiga ätter" tog ledningen inom olika landområden. Men det är inte riktigt det som ättesamhället handlar om, även om det i förlängningen kan leda till ett sådant maffiasamhället som fallet påstås ha varit på fastlandet under t ex 1200-talet. Vi kan väl också i förbigående säga att ett sådant ätte- eller maffiasamhället aldrig existerat på Gotland, som i stället har varit en demokrati så långt vi kan spåra, se Rättsstaten. Dick Harrison säger i sin Historieblogg att ett sådant ättesamhälle är vetenskapligt nonsens, framkonkluderat främst av rättshistoriker.

Det är ungefär som det här med runmagi. Om någon hade varit så mäktig att han eller hon hade kunnat skada andra med trollrunor, så hade vederbörande blivit ihjälslagen fortare än en kokt sparris. Vi kan inte ha farliga människor i samhället! Och ett synligt bevis på att det inte fanns någon magi är en ristning i Lojsta kyrka som helst sonika säger att den som kan läsa detta är duktigt, se Envar som läser detta. Och att det inte fanns någon magi beror på att runor, och bokstäver, kan man lära ett barn på fem år att läsa, svårare än så är det inte.

Saknade centralmaktsfunktioner
Såvitt känt här på Gotland så förefaller det stora problemet i det tidiga samhället vara att vissa funktioner i samhället inte fanns, t ex polis och åklagare. Ett annat problem gäller vilket straff som var tillämpligt, vilket bl a hänger samman med att hämnd tilläts - ty vilket straff är proportionerligt med brottet, eller annorlunda uttryckt, vad var en överloppsgärning.
/text och foto Bernt Enderborg