Lilla Bjers


Gravfält - Stenkyrka - Nära - Karta

Gotland, Lilla Bjers - foto: Bernt Enderborg

Mer än 1000 gravar på cirka 15 hektar, Gotlands största sammanhängande gravfält.På var sin sida om en liten skogsväg ligger största delen av gravfältet.Gravarna är framförallt rösen och stensättningar, de flesta bär spår av plundring. "Äuglehaug" kallas röset med största diameter (17 m).På många ställen har man funnit nederdelen av bildstenar i gravanläggningarna.Området har använts till begravningsplats under hela järnåldern, men det finns tecken på att det har använts tidigare, bl a en skeppssättning från bronsåldern och rester av ett bronsåldersröse.Röset som är "naggat i kanterna" var troligtvis "stenförråd" åt järnåldersmänniskorna då de skulle göra sina gravar.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen