Skeppsättningar i Ansarve hage


Skeppssättningar - Tofta - Nära - Karta

Gotland, Skeppsättningar i Ansarve hage - foto: Bernt Enderborg

Skeppssättningen vid Gnisvärd ligger i en glänta i skogen alldeles intill vägen. Den är 47 meter lång och 7 meter bred. Akter- och förstenarna är cirka 1,3 m höga.

Skeppssättningen i Ansarve hage

50 meter åt söder till ligger ett skepp med samma orientering och ytterligare 100 meter söderut finns en tredje skeppssättning. I närheten ligger ett röse från äldre bronsålder och några mindre stensatta gravar.

Skeppsättning i Tofta

Norr om vägen finns en gravanläggning byggd av gråstensblock. Man tror att det har varit en dös, eller en s k megalitgrav. De var vanliga i Sverige och i övriga Europa under stenåldern, framförallt längs kusterna, men detta är Gotlands enda kända exemplar.Ovanstående är vad du ser från vägen av Gotlands största bevarade skeppssättning.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

830 m, En vägsten från 1782

Bilder

2,3 km, Packad sill

Fiskeläge

4,3 km, Blåhäll fiskeläge
1,8 km, Gnisvärd fiskeläge

Företag

4,5 km, Käldhage gård

Hamnar

1,8 km, Gnisvärd

Historia

4,6 km, Det medeltida världsalltet
29 m, Dösen på Gotland
4,6 km, Vikingar i Eskelhem

Kuriosa

1,8 km, Gnisvärds hamn

Kyrka

4,6 km, Eskelhem kyrka
1,7 km, Gnisvärd kapell
2,2 km, Tofta kyrka

Kåseri

1,9 km, Playa del Zeroeit

Kämpgravar

4,4 km, Kämpgrav i Eskelhem

Målningar

4,6 km, Zodiaken i Eskelhem

Runor

1,9 km, Röde orm från Tofta

Skeppssättningar

0 m, Skeppsättningar i Ansarve hage

Skulptur

4,6 km, Baggen i Eskelhem
4,6 km, Bullar i Eskelhem
4,6 km, Jungfru Marie bebådelse

Socken

2,2 km, Tofta socken

Stenrösen

2,0 km, Ullviar

Stränder

1,7 km, Gnisvärd
2,5 km, Tofta strand

Ängen

4,6 km, Prästänget i Eskelhem, Maldes änge
2,7 km, Övide änge