Gunfjauns kapell


Kyrka - Ardre - Nära - Karta

Gotland, Gunfjauns kapell - foto: 0

Ruinen som kallas Gunfjauns kapell konserverades 1948. Enligt sägnen är kapellet uppfört till minne av Havders son Gunfjaun, som enligt Gotlands krönika var hövding på en tredjedel av Gotland (Havder var sonson till Gotlands förste inbyggare Tjelvar, se Gutasagan).Experter anser dock att kyrkan har byggts som gudstjänstlokal till den medeltida marknadsplatsen på Kaupungsklint strax öster om ruinen. Vidare sägs att den troligen är uppförd under 1300-talet och att det är ovisst om byggnaden fullbordades.Inte särskilt långt därifrån, några kilometer kanske, står Ardre kyrka, också den tämligen liten, men man kan gott undra hur saker och ting tog sig ut under medeltiden då man tydligen hade för avsikt att bygga två kyrkor nära varandra.Härom vet vi just ingenting. Nordisk familjebok säger: "I socknen finnas lämningar af flera stenhus, en kastal har funnits i kyrkans närhet. Ett under spetsbågetiden (gotiken) uppfördt kapell finnes inom socknen, än kalladt Ardre ödekapell, än Gunfjauns kapell (efter en af de mytiska personligheterna i Götasagan)."

- De menar Gutasagan. Det var bara ännu ett oblygt försök att stjäla Gotlands historia.

Tors källa

Enligt Säve, står det i Minneskriften över Ljugarns kommun 1970, så lär det ha funnits en offerbrunn, Tors brunn, 34 steg väster om kapellet, som var tre alnar djup och hade det friskaste vatten. Jag är inte säker på att denna källa finns kvar, men en bäck, eller kanhända dike, löper tvärs över dagens åker.Det där med medeltida marknadsplats är rätt intressant. Från Gunfjauns kapell går en väg rakt ner till havet, det måtte vara halvannan mil eller nåt åt det hållet. Den mynnar i vad vi idag kallar Vitvär, där det finns en utgammel hamn som en gång kallades Widfärswik (Widefarsvik - varav namnet Vitvär). Det hänger förstås ihop det där, kapellet, marknadsplatsen (Kaupungs slott) och viken varifrån man for vida. Kanhända bör också den ovan nämnda kastalen vid kyrkan vara med i sammanhanget, ty den har varit en fortifikationsbyggnad till försvar av Ardre socken en gång i världen (se förresten sidan om medeltidens borgar).På andra sidan Gotland, västkusten, strax ovanför Klintehamn, ligger Västergarn, som också har två kyrkor, varav en är ruin. Dessa kyrkor ligger dock alldeles intill varandra, se Västergarns kyrka, Västergarnsvallen och om den vikingatida hamnen. Och man kan nog på detta sätt också para samman Stenkyrka kyrka och Elinghems ödekyrka samt Lärbro kyrka och Gann kyrkoruin.

Historieskrivningen om Gotland under medeltiden handlar främst om Visby. Det är nog rätt fel. Det var knappast borgare från Visby som byggde de nästan 100 kyrkorna på Gotland under medeltiden. Däremot finansierades kyrkbyggena förmodligen genom handel, men det är väl knappast så att all handel gick av stapeln i Visby.

Alla fotografier är tagna av Sara Enderborg.
/text Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,1 km, En vandring i Fjäle ängar
884 m, En vandringsled i Ardre, Kapungs slott
2,2 km, Folhammar eller Fågelhammar
3,2 km, Ljugarns förskola - Bikupan
4,2 km, Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film
4,9 km, Nu blåser vi ut ljusen

Bilder

3,4 km, Med solen i ryggen

Bildsten

1,3 km, En blåsbälg till fågelhamn
1,3 km, Midvinterblot från vikingatiden
1,3 km, Var de fredliga handelsmän
1,3 km, Är det smeden Volund

Fiskeläge

4,3 km, Gamle hamn i Ljugarn
4,9 km, Langbjänne, Langbjenne fiskeläge
3,3 km, Vitvär fiskeläge

Flora

4,1 km, Gotlandssippa

Fornborgar

3,7 km, Fornborgen Burgen eller Burgvallen
5,1 km, Herrgårdsklint
755 m, Kaupungs slott

Fritid

3,3 km, Vandring längs Ljugarnstranden och Ardreskogen

Företag

4,0 km, Ljugarns Bygg

Hamnar

4,9 km, Ljugarns hamn

Historia

5,3 km, Portklappen i Alskog

Kastaler

1,5 km, Ardre kastal

Kuriosa

558 m, En sojde
3,4 km, Flodhästen i Ljugarn
5,2 km, Östra skeppsgången

Kyrka

5,3 km, Alskog kyrka
1,5 km, Ardre kyrka
0 m, Gunfjauns kapell

Kåseri

4,9 km, Ellinor på land
4,9 km, I centralplaneringens anda
3,5 km, Lemviqs Apotek
4,1 km, Ljugarn med Fish n Chips

Kämpgravar

5,0 km, Fjäle ängar
1,3 km, Kämpgrav i Ardre
3,0 km, Visne ängar

Magiska Gotland

3,8 km, En skön kväll i Ljugarn 7/8-2006
4,2 km, Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället
1,3 km, Upp och hoppa bror

Museer

4,9 km, Fossilmuseum
4,9 km, Ljugarn strandridaregård
4,9 km, Strandbygdsmuseum i Ljugarn

Målningar

5,2 km, Alskogaren - glasmålare
5,2 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

3,6 km, Folhammar
4,4 km, Ollajvs naturreservat
4,3 km, Russvätar

Platser

3,2 km, Vitvär, namnet = Widfärswik

Rauk

3,6 km, Folhammar
5,3 km, Gotlands äldsta raukar
3,6 km, Var kommer de ifrån?

Reklam

4,6 km, Husbyggarna

Skeppssättningar

4,4 km, Gålrum gravfält
1,7 km, Liffrideskeppen

Skulptur

1,5 km, En biskop från 1100-talet
5,2 km, Globus, stenkonstnär
5,3 km, Josefs första dröm

Socken

5,2 km, Alskog

Stenrösen

4,3 km, Dikkarehagens röse

Stränder

3,9 km, Ljugarns strand

Ängen

4,1 km, Hemängen i Ljugarn
1,5 km, Mullvalds änge