Thebanska legionen eller 1361


Målningar - Bunge - Nära - Karta

Gotland, Thebanska legionen eller 1361 - foto: Bernt Enderborg

Den medeltida kyrkan i Bunge har varit med om många duster. Och för den som kikar efter så är tornet krenelerat, se kyrkan, och därtill har kyrkogårdsmuren skottgluggar.

Inuti kyrkan finns unika målningar på strider, riddare som hästledes pucklar på varann, som är från slutet av 1300-talet och sägs visa vad som kallas den Thebanska legionen. Denna legion, avdelning i den romerska armén om 6.600 man (legio = många), ingick i den armé den samregerande kejsaren Maximianus ledde för att slå ner ett uppror bland kristna i Gallien, som förmodligen ställde till bråk på anstiftan av Chrestus, som gamle kejsar Claudius uttryckte det nästan 200 år tidigare.

Oftast står att läsa om dessa målningar att de enligt sägnerna visar någon lokal strid man vill minnas, men det tror man vanligtvis inte på i officiella sammanhang, utan då tros det på en helt annan saga: den Thebanska legionen skulle enligt order närvara vid en offerceremoni då människor skulle offras till de romerska gudarna efter att revoltörer i Gallien hade nedkämpats. Men eftersom offren var kristna, och händelsevis hela den Thebanska legionen likaledes, så ordervägrade legionen. Och efter ett par turer med påbjuden decimering (var tionde man skulle slås ihjäl) som legionen inte utförde så beslöt kejsar Maximianus att hela bunten skulle tas av daga. Slutet blev alltså att hela legionen utan motstånd snällt lät sig slaktas i Kristi namn - martyrer och reliker i mängd.

Målning i Bunge kyrka

Här är en närbild av sköldarna hos några riddare. Röda kors och rödvita kors. Det är svårt att tolka medeltida målningar och säkert har de som vill att det skall vara den Thebanska legionen goda skäl men för skoj skull skall vi titta lite närmare på det hela, dock först, en helhetsbild:

1361 i Bunge kyrka

Det är en stor målning och hur de olika delarna hänger ihop vet jag inte. Det som intresserar här är den lilla "strip", kan man säga så, som ligger underst. Alltså inte de stora bilderna på Kristus och så. Vi börjar från vänster:

Bunge kyrka, målning

Kika efter. Du ser förstås att det är en muromgärdad stad, krenelerad mur, men står det inte folk på muren och kikar ner?

Valdemar Atterdag, Bunge kyrka

Alldeles utanför staden ligger det en massa lik huller om sladder. På ömse sidor som massgraven står folk och kikar (ej med på denna bild). Finns det medeltida massgravar på Gotland där man slängt ner lik lite hur som helst?

Thebanska legionen

Här är fortsättningen på föregående bild. Till vänster folk som står och kikar ner i massgraven, en präst som mässar, och till höger på bild utkämpas ett slag. Man ser det fina borgerskapet vända ryggen åt striden.

Målnigar i Bunge kyrka

Här är avslutningen på målningen. En landsortskyrka med en gravhög och där det tycks stå några damer och syssla med nåt.

Jag har förstås inte studerat legenden om den Thebanska legionen i detalj och jag är ingen större konstkännare, men jag undrar allt om det inte är slaget 1361 som avbildas, då Valdemar Atterdag intog Gotland. Det är rätt mycket som stämmer, läs om slaget här.

Vad tror du? Låt dig inte suggereras av mina ord. Och ifall du skulle råka undra varför slaget avbildas i en kyrka på norra Gotland så dra dig till minnes att det var de gutniska härar från norr som blev slagna utanför Visby, de södra hade mördats i Mästerby (se trollkärringens tillhåll).
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Hamnar

2,4 km, Fårösund fiskehamn
2,4 km, Fårösunds Båtklubb och gästhamn

Kyrka

38 m, Bunge kyrka

Kåseri

61 m, Vår Gud är oss en väldig borg

Medeltida hus

3,2 km, Hau Gård

Målningar

0 m, Thebanska legionen eller 1361

Naturreservat

4,9 km, Bräntings haid

Platser

4,3 km, Bungenäs

Resa

3,1 km, Fåröfärjan

Skulptur

44 m, Urim och Thummin

Stenrösen

5,2 km, Bronsåldersröse vid Hau

Stränder

2,4 km, Badhusparken Fårösund
3,3 km, Bungeviken

Träsk

4,6 km, Hau träsk
3,7 km, Lillträsk