Fiskelägen på Gotland


Guide

Gotland, Fiskelägen på Gotland - foto: Bernt Enderborg

Folk har alltid fiskat på Gotland, somliga har nog bräckt blod, och fisk har vi gutar ätit i mängder genom tiderna, utom i nutid då något som heter Fiskepolitik har sjösatts. Det finns inte många fiskare kvar.

Nåja. Bodarna i fiskelägena byggdes för att ge värme och skydd och för att förvara redskap. Mellan eller bakom bodarna finns gistgarden där näten hängs upp för att torkas. I många lägen finns länningarna kvar som visar var man drog upp båten, särskilt vid Tomtbod. Många av de gamla fiskelägena är i dag omgjorda till fritidsområden och sommarhus, några har dock överlevt och används fortfarande.

Hur många tusen fiskare som har drunknat eller frusit ihjäl under århundradenas envetna gång är det ingen som vet, ingen har räknat dem alla. Sockenboken för När har en genomgång för några hundra år, och det är tung läsning - hundratals bara i en socken. Alla skolungar borde läsa om detta så att de får reda på vems axlar dom står.

Länningar

Länningar, Fiskelägen på Gotland

Länningar visar var man fordom drog upp båtarna, landningsplatser. Nuförtin har man byggt stabilare saker av betong men än finns länningar kvar. Bilden är från Tomtbod i Burs och är väl det vackraste exemplet som finns.

Gistgardi

Gistgard, Fiskelägen på Gotland

Gistgardi är den inhägnad med ställningar som används för att torka näten - märkvärdigare än så är det inte. Bilden är från Djupvik i Eksta.

Lysstänger

Lysstång, Fiskelägen på Gotland

Vad man har använt lysstänger till är självklart, bilden är från Kapellet i När.

Bra att veta

Vid Kovik i Sanda finns ett fiskerimuseum där den numer bortgångne kulturgiganten Erik Olsson har sparat båtar, bodar och allehanda annat från bortsprungna tider. Små fiskemuseer finns också här och var, t ex i Nyhamn, Sysne och i Ljugarn på Kulturudden, knappt 100 meter från Fossilmuseet.

Här finns en karta till över 50 fiskelägen; du kan också textsöka.
/text och foto Bernt Enderborg