Akebäck kyrka


Kyrka - Akebäck - Nära - Karta

Gotland, Akebäck kyrka - foto: Bernt Enderborg

Romansk absidkyrka från sent 1100-tal, sakristian tillförd vid restaureringen 1931.

Akebäck kyrka, skulptur

Relief från 1100-talet i korportalen, troligen föreställande byggmästaren.

Akebäck kyrka, ljudkrukor

I korets tunnvalv finns "ljudkrukor" för akustik.

Akebäck kyrka, dopfunten
Dopfunt från 1200-talet. Paradisfunt kallas sådana.

Akebäck kyrka, krucifixet
Krucifix i altaruppsatsen 1400-talet. Övrig inredning 1600-tal.

Akebäck kyrka, bildsten

Vid restaureringen 1931 påträffades en bildsten i långhusets yttermur, nu utanför kyrkan. Bildstenen syns bara som en svart skugga på bilden ovan. Det kommer en egen sida om stenen småningom. Men där står också en byggnad som väl kan påminna om en stavkyrka eller så, vacker!

En hjälpare har skrivit till oss och sagt att:

"Den vackra byggnaden på kyrkogården, som av författaren till beskrivningen av kyrkan liknas vid en stavkyrka, är sockenmagasinet, byggt 1834 i skiftesverksteknik (s k bulhus) och i efterhand panelat i väggfälten. Tekniken kan sägas motsvara stavverk, fast man s a s ställt huset på högkant."

Guteinfo tackar! Kanske kan vi säga att stavkyrkor föll oss i tanken vid besöket i Akebäck p.g.a av kyrkorna i Guldrupe och Hemse.

Och kanske skall jag nämna det smakfulla lilla korsfönstret mot väster samt att porten på spinnsidan är igenmurad. Till sist skall tilläggas att vägen från Vall förbi kyrkan i Akebäck och fram till Follingboväg är ett stycke utomordentligt vackert landskap, måste vara ordentligt folk där, Botairs arvingar.

Akebäck kyrka, fönster

Här är en bild på korsfönstret, Eftersom tornet står åt väster måste fönstret inifrån lysa utomordentligt vackert då solen går ner.

Grundfakta från Visby stift. Tackar.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen