Visborgs slott


Ruin - Visby - Nära - Karta

Gotland, Visborgs slott - foto: Bernt Enderborg

Visborgs slott låg såväl utanför som innanför ringmurens södra del och sträckte sig längs muren från Skansport ned till ringmurens sydvästra hörntorn.

Visborgs slott, sydvästra hörnet

Slottet anlades troligen av Tyska Orden i början av 1400-talet men bygget övertogs av Erik av Pommern, vars morfar som bekant hette Valdemar Atterdag och som 1361 hade krossat republiken Gotland. Visbys innevånare var misstrogna mot uppförandet men försäkrades om att de inte skulle lida någon skada. Så blev det inte. Efter tolv år som regent över Sverige och Danmark blev Erik avsatt och bosatte sig i slottet på heltid och bedrev storpolitik med Gotland som bas i sina försök att återerövra de nordiska länderna.

Visborgs slott,  delen i palllisaderna

Slottet övergick så småningom till den danske kungen och blev säte för hans fogdar. Olof Axelsson sattes som förste länsherre på slottet. Därefter styrdes Gotland av ett par av bröderna Tott. Slottet byggdes till under 1400- och 1500-talet och fick sin vackra kyrka. Många tinnar och torn restes, skansar och vallar förstärktes så att Visborgs slott på sin tid räknades som ett av Nordens starkaste fästen. Den kraftfullaste länsherren torde ha varit Sören Norby, Severin Norbi som det står på hans mynt, en sjöhjälte av heroiska mått.

Visborgs slott, en av ingångarna

När danskarna anno 1679 skulle överlämna Gotland till svenskarna sprängde de delar av slottet. Förstörelsen fullbordades då man på Karl XI:s tid byggde två kalkugnar invid ruinen, varvid den ofantliga mängden sten brändes till kalk åt svenska kronan och användes bl a till att foga samman Stockholms slott. Visborgs slott jämnades på detta sätt till marken med undantag av ett par grova murar vid ringmurens södra sida.

Visborgs slott, murens tjocklek

Det finns inga samtida bilder på hur slottet såg ut i sina glansdagar men att det varit ståtligt och välbefäst råder det inget tvivel om.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

549 m, Almedalsveckan 2006
613 m, Almedalsveckan 2009
544 m, Almedalsveckan 2010
640 m, Almedalsveckan 2012
514 m, Almedalsveckan 2014
523 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

237 m, Demonstrationen för vägpris 2012
573 m, Företagardagen 8/11 2007
508 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
518 m, Kultur i natten
504 m, Kulturting 2007
334 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
1,3 km, Mal- eller slungstenar
504 m, Maskeraden 2010
1,2 km, S:ta Gertrud
794 m, Stora Torget den 29 april 2007
1,4 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
775 m, Tullar vid portarna
422 m, Vattendagen 2015
1,3 km, Vi skämmer ut oss
903 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
1,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
987 m, Visbydagen 2011
787 m, Återställ hålen
768 m, Öppen ruin

Bilder

964 m, Hertik Erik
231 m, Jolly Roger
1,7 km, Kalkugnar
1,0 km, Massor av kärlek
1,3 km, Svärdet i stenen
1,1 km, Sånt här är tråkigt att läsa
958 m, Var är medeltiden
1,0 km, Vinter i Visby
1,3 km, Väktargång | Ringmuren

Fakta

714 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

4,0 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

984 m, De blommande trädens glada tankar

Gravfält

4,8 km, Annelund gravfält

Guide

1,3 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

241 m, Visby hamn

Historia

572 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
773 m, 1361 - massgravar på Solens berg
282 m, Brandskattningen av Visby 1361
1,1 km, Elvatusen jungfrur
1,3 km, En kalkugn från 1200-talet
977 m, En stor katastrof 1566
711 m, Ett skott i tornet
2,0 km, Galgberget
732 m, Gråbröder - Franciskaner
638 m, Halshuggningen 1342
973 m, Henrik Lejonet
19 m, In Gothlandia et Mari spes mea
777 m, Infördes tull till Visby 1288
1,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö
941 m, Mariaprocessionen
1,1 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1,3 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
870 m, Skampålen på Klinttorget
1,3 km, Snäckskogen i Boge
692 m, Stadens blomstring
91 m, Sören Norby
44 m, Sören Norby slår bondekungen
334 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
1,1 km, Vad sa Petrus de Dacia 1288
641 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1,3 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
776 m, Varför ruinerades Visby
788 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
628 m, Visby lades i aska 1362
628 m, Visby stadslag
766 m, Visby under medeltiden
969 m, Visby under stenåldern
690 m, Visby underkastelsebrev
642 m, Visbys storhet under medeltiden
474 m, Världsarvet Visby

Konst

602 m, Anna Nyberg - A story to be told
565 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

502 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

1,2 km, Bödelsstugan står kvar
1,1 km, Djävulens spik
1,0 km, Fan i helvete
751 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
1,1 km, Jacob av Charra
653 m, Kanonen vid Wallers plats
1,3 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

970 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
623 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

116 m, Den 6 juni 2002
794 m, Elda på
707 m, Försköna Visby
731 m, Gutavallen - vad menas
599 m, Jättesnygga brudar
803 m, Kruttornets finesser
2,1 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
1,2 km, Nordiska naturväsen
758 m, Nåt att titta på
726 m, Ringmurskaries
871 m, Strandpromenaden
1,0 km, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

391 m, Barflickor på Effes
1,1 km, Dei jär ret vackat
976 m, Domkyrkoberget i Visby
902 m, En helt vanlig kväll
785 m, En sommarbild
923 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
1,0 km, Förlova dig på Gotland
1,0 km, Gotland året runt
1,0 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården
757 m, Under putsen
538 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

491 m, Burmeisterska huset
661 m, Clematishuset
464 m, Donnerska huset
898 m, Engeströmska huset i Visby
407 m, Huset med målningarna
937 m, Johan Målares hus
617 m, Liljehornska huset
547 m, Tjärkoket
649 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

1,2 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
1,1 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
1,2 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
1,2 km, Medeltidsveckan 2006
1,2 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
1,2 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
1,2 km, Medeltidsveckan 2010
1,1 km, Medeltidsveckan 2012
1,3 km, Medeltidsveckan 2013
1,2 km, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

3,6 km, Bergbetningen
2,0 km, Galgberget, naturreservat
1,3 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

608 m, Almedalen
664 m, Birgers gränd
1,0 km, Botaniska Trädgården
943 m, Dansa, din djävul
878 m, Fiskargränd i Visby
1,2 km, Paviljongsplan
1,2 km, Rackarbacken
951 m, Salomos stenbrott
2,5 km, Södra hällarna i Visby
3,8 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,7 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

1,0 km, Dalmanstornet
942 m, Ett torn i Östergravar
766 m, Fiskarporten
1,2 km, Jungfrutornet
467 m, Kajsartornet
1,2 km, Kaponniärerna
793 m, Kruttornet - Visby kastal
706 m, Kvarntornet
1,0 km, Kärleksporten
612 m, Lilla Strandporten
1,3 km, Lübeckerbräschen
1,3 km, Långa Lisa
1,2 km, Murfallet
1,3 km, Mynthuset
1,4 km, Nordergravar
1,3 km, Norderport
1,3 km, Portar i ringmuren
1,3 km, S:t Göransporten
28 m, Segeltornet
1,0 km, Sidledes skytte
1,3 km, Silverhättan eller Kames
135 m, Skansen Havsfrun
1,3 km, Snäckgärdsporten
1,0 km, Sparbössan
945 m, Sprundflaskan
548 m, Stor Christin
197 m, Storhenrik, Store Henrik
351 m, Söderport
562 m, Tjärkoket
379 m, Valdemarsmuren
1,1 km, Östergravar i Visby
783 m, Österport

Ruin

1,3 km, Allmänt ruiner
856 m, Drottens ruin
1,0 km, Helgeands kyrkoruin
842 m, Ryska kyrkan
1,0 km, S:t Clemens ruin
1,6 km, S:t Göran - kyrkoruin
454 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
819 m, S:t Lars ruin
546 m, S:t Mikael
1,1 km, S:t Nicolai ruin
926 m, S:t Olof ruin
773 m, S:ta Carin ruin
1,1 km, S:ta Gertrud ruin
783 m, Solberga Kloster ruin
0 m, Visborgs slott

Runor

452 m, Evigt medan världen vakar

Saga

752 m, Carins blomma
1,2 km, Jungfrun i tornet
1,0 km, Karbunkelstenarna
221 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

955 m, Den återuppståndne i domkyrkan
956 m, Jungfru Maria
899 m, Klädd i solen i Visby
972 m, Markus, evangelisten
1,0 km, Änglavingar

Stränder

5,8 km, Fridhem
3,6 km, Gustavsvik
2,2 km, Norderstrand
4,8 km, Snäck
535 m, Visby havsbad

Träsk

5,5 km, Svaide vät

Visby

590 m, 25 juli 2003
831 m, De första spåren
918 m, Klinten
807 m, Stora Torget
552 m, Strandgatan
406 m, Välkommen till Visby

Färjor

396 m, Destination Gotland