Fridlysta grod- och kräldjur


Fauna

Gotland, Fridlysta grod- och kräldjur - foto: Bernt Enderborg

Fridlysta grod- och kräldjur på Gotland är den grönfläckig paddan och hasselsnoken.

Bilden ovan visar emellertid en åkergroda.
/text och foto Bernt Enderborg