Bjärge


Rauk - Fårö - Nära - Karta

Gotland, Bjärge - foto: Björn Pettersson

Bjärge (Digerhuvud är en viss plats) på Fårö är Gotlands och därför Sveriges rikaste raukfält.

Från Släthällar och norrut vittnar hundratals raukar på det 3,5 km långa och 50 meter breda raukfältet om tidens gång. Väder, vind, vågor och sånt har mejslat fram upp till åtta meter höga raukar.

En bit ut i vattnet från kusten slutar kalkstenspallen i en brant klint varför det genast blir 50-60 meter djupt, och det skapar förvisso ideala förutsättningar för torskfiske från land.Vegetationen är sparsam, vanligast är tulkört, stinknäva och fårsvingel (en sorts gräs).

Bland kalksten på Bjärge finns emellertid en rik förekomst av den ovanliga gotlandsnarven, främst i juni men även långt in på hösten.Helt plötsligt står där en bit berg som beslutat sig för att inte bli söndersmulat av Einsteins lagningar i tänderna på tidens omätliga gap.

Fokusera!

Jag tänker på den där vackra flickan som år 2001 är så bra på att hoppa höjd - hon skulle bli en jävel på att sälja bilar!Man skall inte bada utanför raukområden men att lägga sig bland de varma raukarna och sola går bra.

Men det är väl sällan mjukt som en sandstrand på östra sidan av Gotland.Innan vågorna frilade revkalkstenen var raukarna en del av den klint som i dag ligger avrundad innanför raukfältet.

Berggrunden täcks av kalkflisor och fossiler.

En bild från en dykning med Visby dykcenter. Det är sällan man ser Digerhuvud från detta perspektiv.

/foto sista bilden: Visby dykcenter
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

3,9 km, Lauter fiskeläge

Gravfält

4,6 km, Gamle hamn, gravfältet

Hamnar

3,8 km, Lauterhorn

Kyrka

4,6 km, S:t Ole på Fårö

Naturreservat

4,5 km, Gamla hamn

Platser

4,5 km, Gamle hamn

Rauk

0 m, Bjärge
4,7 km, Gamle hamn
4,0 km, Langhammars

Träsk

5,4 km, Alnäsa träsk
1,8 km, Bondans träsk