Tillväxt Gotland, föreningsstämma 5 maj 2008


Artiklar

Gotland, Tillväxt Gotland, föreningsstämma 5 maj 2008 - foto: Bernt Enderborg

Medan Visby och Almedalen log kvällsljus höll Tillväxt Gotland ordinarie föreningsstämma. Det var en kort historia, det formella årsmötet, där Göran Nygren från Gotlands Åkericentral manövrerade dagordningen föredömligt, men vi bjöds också på utmärkta tankeställare av Sven-Erik Bucht från Haparanda-Tornio samt en liten inledande pratövning från en av arbetsgrupperna inom Tillväxt Gotland om samarbete mellan myndigheter och företag.


Eva Nypelius, ordförande i kommunstyrelsen, inledde stämman, hälsade alla välkomna osv. Om jag begrep rätt så var det hon som hade sett till att Sven-Erik Bucht kom och talade en kort men tänkvärd stund, utomordentligt, och det är förstås också glädjande att kommunen lägger så stor vikt vid föreningen att topparna dyker upp.

En ovanlig sak kan från mötet kan nämnas. Tillväxt Gotland fick i efterhand godkänt av stämman att bli medlem i Swedish Incubators and Science Parks, SISP, eftersom de redan hade gått med. Plump.


Sven-Erik Bucht, kommunalråd från Haparanda, talade en kort och intressant stund. Om du inte vet vem det är så se Årets svensk - och han är uppenbarligen inte noga så.

På sätt och vis har Haparna-Tornio dragits med samma problem som Gotland, nämligen det här med gränser. Fram till nyligen har ju de båda städerna varit åtskilda genom gränsen mellan Sverige och Finland, men det där verkar reda sig lite bättre genom EU och klyftigt folk på båda sidorna. Sven-Eriks föredrag var kort men lysande eftersom man faktiskt kunde hålla reda på den röda tråden: "Tänk över gränserna" (i förbigående kan jag klämma in att någon rysskräck lider de inte av).

Detta innebär förstås inte endast att man skall tänka över gränserna mellan länder utan också att nya tankar skall fram, "Våga vara annorlunda" sa han. Han sa också en annan sak då han talade varmt om finnarna som åtminstone jag tycker är tänkvärd. Jag antecknade inte något direkt citat om detta men i princip så sa han: För mycket snack och för lite verkstad.

Sven-Erik vände på kartan, sa att Sverige fick silvermedalj i kriget 1809 (förlorade Finland) och att "De flesta gränser är mänskliga verk". Han fick kraftiga applåder av mötet.

Nu tillbaka till likheten av problem. Gotland ligger mitt i Östersjön och den baltiska sidan har i princip varit stängd för oss. Men det börjar onekligen ljusna härvidlag, och hoppeligen kan vi utveckla samarbete och affärer tillsammans med dem framöver, inklusive Kalingrad (som ju hette Königsberg fordom där bland annat Immanuel Kant levde). Gotlands kommun jobbar så smått på det där, se Internationellt samarbete (här kan du se i vilka internationella samarbetsorganisationer kommunen är med) och vad gäller trafiken på Östersjön, se Sea of Plenty.

Sven-Erik Bucht från Haparanda bad oss tänka över gränserna och vända på kartan. Och från kunskapssynpunkt kan undertecknad nämna att ända fram på 1800-talet var Gotlands export större till den östra sidan än den västra av Baltiska havet.

- Visste du det?


Peter Lindvall från Länsförsäkringar höll ett slags miniseminarium för en av arbetsgrupperna inom Tillväxt Gotland. Ovan kallade jag detta lite nonchalant för "pratövning" men kanske ordet uppvärmning är bättre, ty det handlade om samarbetet mellan myndigheter och företag. Och det här är långa och krångliga frågor.

Mötet indelades i grupper och ombads fundera på och ge exempel på dåligt samarbete, bra samarbete, förslag till förbättringar samt önskemål om hur kontakterna borde fungera.

De konkreta exempel som kom upp handlade mestadels om tillstånds- och besvärsärenden och, för att tala gammalbyråkratiska, onödig tidsutdräkt. Och även om jag ingalunda är någon hängiven anhängare av byråkrati så skall jag dra vapen för byråkraterna. Jag har på juristlinjen studerat både förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt, och allt det där är inget annat än ett ormbo. Ofta inleds lagstiftningen med något som kallas portalparagrafer, vilket väl är några sorts målsättningar från lagstiftarens sida och som i det praktiska livet inte betyder ett smack (journalister förefaller emellanåt ha glansdagar med sådana paragrafer i ryggen) varefter lagstiftningen vanligen fortsätter med detaljregleringar och till ytterlighet komplicerad rappakalja.

Den gamla romerska sentensen om att "Ju fler lagar, desto sämre stat" är inget som den svenska lagstiftaren tycks tänka på ehuru den kanske borde.

Men ett och annat i lagstiftningen finns det tankar bakom, alla saker skall inte gå fort. Det är en slags demokratiskt tanke, saker och ting skall bli blötta och stötta innan beslut fattas. Att myndigheter skulle ha hanteringstider och rutiner som företag vid ärenden och beslutsfattande är helt enkelt inte demokratiskt. Man kan i detta sammanhang nämna att kommunen vid några tillfällen har sålt fastigheter på ett oförmodat sätt - varvid prisdiskussioner uppstått - förmodligen med en önskan om att utveckla Gotland så raskt det går. Det är i och för sig bra tankar, men det är onekligen långväga från demokrati.

Byråkrati skall ta tid, det är en av grundtankarna, vilket givetvis inte på något enda sätt hindrar att företagen får en ingång till myndigheterna och någorlunda vederhäftiga besked om vad som kommer att hända, hur lång tid osv. Rättigheten att anföra besvär och rätt att överklaga olika ärenden är i själva verket ofta det egentliga problemet, men detta kan inte den enskilda myndigheten/byråkraten som handlagt ärendet påverka.

Per-Erling Evensen från Destination Gotland la fram några bra tankar vad gäller själva beslutsfattandet inom myndigheter. Den övergripande målsättningen för Gotland i miljardtals utredningar är att öka befolkningen. Evensen sa, om jag får tolka lite fritt, att denna målsättning skall återfinnas som tanke/bakgrund i vartenda beslut som fattas. Hur påverkar detta beslut målsättningen, kan nåt göras annorlunda med tanke på denna osv. Alldeles som ett företag sålunda. Vad det står i övergripande papper är säkert roligt och bra men det är de dagliga görandena och låtandena som har betydelse.

Och då är det med detta som med allting annat - vill du förändra världen så får du göra det själv.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

143 m, Almedalsveckan 2006
175 m, Almedalsveckan 2009
148 m, Almedalsveckan 2010
185 m, Almedalsveckan 2012
181 m, Almedalsveckan 2014
143 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

405 m, Demonstrationen för vägpris 2012
82 m, Företagardagen 8/11 2007
73 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
158 m, Kultur i natten
7 m, Kulturting 2007
237 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
1,4 km, Mal- eller slungstenar
13 m, Maskeraden 2010
782 m, S:ta Gertrud
437 m, Stora Torget den 29 april 2007
962 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
603 m, Tullar vid portarna
219 m, Vattendagen 2015
1,4 km, Vi skämmer ut oss
807 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
1,7 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
798 m, Visbydagen 2011
610 m, Återställ hålen
419 m, Öppen ruin

Bilder

582 m, Hertik Erik
280 m, Jolly Roger
1,3 km, Kalkugnar
510 m, Massor av kärlek
841 m, Svärdet i stenen
789 m, Sånt här är tråkigt att läsa
455 m, Var är medeltiden
535 m, Vinter i Visby
807 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

355 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,6 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

492 m, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

6,0 km, Bygdeborg i Väskinde

Gravfält

4,3 km, Annelund gravfält

Guide

1,4 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

270 m, Visby hamn

Historia

66 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
938 m, 1361 - massgravar på Solens berg
579 m, Brandskattningen av Visby 1361
713 m, Elvatusen jungfrur
1,4 km, En kalkugn från 1200-talet
589 m, En stor katastrof 1566
593 m, Ett skott i tornet
1,5 km, Galgberget
401 m, Gråbröder - Franciskaner
247 m, Halshuggningen 1342
588 m, Henrik Lejonet
492 m, In Gothlandia et Mari spes mea
598 m, Infördes tull till Visby 1288
626 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö
555 m, Mariaprocessionen
728 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1,4 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
598 m, Skampålen på Klinttorget
1,4 km, Snäckskogen i Boge
292 m, Stadens blomstring
517 m, Sören Norby
491 m, Sören Norby slår bondekungen
554 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
712 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288
247 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1,4 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
421 m, Varför ruinerades Visby
424 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
285 m, Visby lades i aska 1362
245 m, Visby stadslag
272 m, Visby under medeltiden
595 m, Visby under stenåldern
258 m, Visby underkastelsebrev
247 m, Visbys storhet under medeltiden
338 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,5 km, Follingbo kalkbrott

Konst

308 m, Anna Nyberg - A story to be told
109 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

67 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

842 m, Bödelsstugan står kvar
714 m, Djävulens spik
656 m, Fan i helvete
395 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
721 m, Jacob av Charra
442 m, Kanonen vid Wallers plats
1,4 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

Kyrka

580 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
459 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

627 m, Den 6 juni 2002
438 m, Elda på
588 m, Försköna Visby
777 m, Gutavallen - vad menas
88 m, Jättesnygga brudar
303 m, Kruttornets finesser
1,7 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
712 m, Nordiska naturväsen
394 m, Nåt att titta på
590 m, Ringmurskaries
367 m, Strandpromenaden
522 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

593 m, Barflickor på Effes
691 m, Dei jär ret vackat
598 m, Domkyrkoberget i Visby
397 m, En helt vanlig kväll
510 m, En sommarbild
424 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
563 m, Förlova dig på Gotland
554 m, Gotland året runt
569 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården
282 m, Under putsen
276 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

199 m, Burmeisterska huset
267 m, Clematishuset
185 m, Donnerska huset
467 m, Engeströmska huset i Visby
582 m, Huset med målningarna
4,8 km, Hästnäs
569 m, Johan Målares hus
249 m, Liljehornska huset
555 m, Tjärkoket
244 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

788 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
691 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
732 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
741 m, Medeltidsveckan 2006
733 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
793 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
748 m, Medeltidsveckan 2010
707 m, Medeltidsveckan 2012
814 m, Medeltidsveckan 2013
706 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

3,2 km, Bergbetningen
6,0 km, Brucebo
1,6 km, Galgberget, naturreservat
1,4 km, Reveln fågelskyddsområde

Platser

142 m, Almedalen
237 m, Birgers gränd
517 m, Botaniska Trädgården
555 m, Dansa, din djävul
384 m, Fiskargränd i Visby
736 m, Paviljongsplan
862 m, Rackarbacken
557 m, Salomos stenbrott
3,0 km, Södra hällarna i Visby
3,3 km, Åhsbergska hagen

Rauk

4,2 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

727 m, Dalmanstornet
668 m, Ett torn i Östergravar
265 m, Fiskarporten
775 m, Jungfrutornet
580 m, Kajsartornet
853 m, Kaponniärerna
289 m, Kruttornet - Visby kastal
587 m, Kvarntornet
518 m, Kärleksporten
217 m, Lilla Strandporten
864 m, Lübeckerbräschen
874 m, Långa Lisa
711 m, Murfallet
878 m, Mynthuset
965 m, Nordergravar
890 m, Norderport
863 m, Portar i ringmuren
877 m, S:t Göransporten
489 m, Segeltornet
729 m, Sidledes skytte
856 m, Silverhättan eller Kames
593 m, Skansen Havsfrun
860 m, Snäckgärdsporten
719 m, Sparbössan
441 m, Sprundflaskan
577 m, Stor Christin
584 m, Storhenrik, Store Henrik
626 m, Söderport
546 m, Tjärkoket
623 m, Valdemarsmuren
769 m, Östergravar i Visby
607 m, Österport

Ruin

1,4 km, Allmänt ruiner
429 m, Drottens ruin
655 m, Helgeands kyrkoruin
489 m, Ryska kyrkan
545 m, S:t Clemens ruin
1,2 km, S:t Göran - kyrkoruin
337 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
406 m, S:t Lars ruin
528 m, S:t Mikael
725 m, S:t Nicolai ruin
442 m, S:t Olof ruin
427 m, S:ta Carin ruin
714 m, S:ta Gertrud ruin
961 m, Solberga Kloster ruin
511 m, Visborgs slott

Runor

334 m, Evigt medan världen vakar

Saga

418 m, Carins blomma
775 m, Jungfrun i tornet
621 m, Karbunkelstenarna
643 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

566 m, Den återuppståndne i domkyrkan
565 m, Jungfru Maria
458 m, Klädd i solen i Visby
587 m, Markus, evangelisten
653 m, Änglavingar

Stränder

6,2 km, Fridhem
3,1 km, Gustavsvik
1,7 km, Norderstrand
4,3 km, Snäck
66 m, Visby havsbad

Träsk

5,7 km, Svaide vät

Visby

213 m, 25 juli 2003
489 m, De första spåren
588 m, Klinten
442 m, Stora Torget
220 m, Strandgatan
107 m, Välkommen till Visby

Färjor

835 m, Destination Gotland