Stavgards järnåldersby


Museer - Burs - Nära - Karta

Gotland, Stavgards järnåldersby - foto: Bernt Enderborg

Stavgard är inte ett museum i ordets rätta bemärkelse utan en lägerskola, en järnåldersby, men vi har tagit med Stavgard som är värt ett besök i alla fall.

Stavgard är förstås ett knepigt namn, ty det är ju mera en byggnadsstil än ett platsnamn; det finns flera ställen som heter så på Gotland, t ex Stabbgard i Stånga. Men Stavgard bär sitt namn med rätta eftersom stället är "nerlusat" med fornlämningar, stensatta vägar, och annat liknande. Gotland största forntida husgrund, en kämpagrav som det av obekant anledning kallas, återfinns alldeles i närheten av Stavgard, det finns rösen och gravar i mängder.

Ett besök på Stavgard i Burs socken på sydöstra Gotland tilltalar fantasin. De små husen, hur det luktar i dem och så ser man att skolungdomar använder platsen på järnåldersvis om någon grupp inte finns på plats.

Stavgard i Burs

Under våren 1975 genomförde en grupp högstadieelever från Högbyskolan, i Hemse på södra Gotland, ett temaarbete. Genom praktiskt arbete i forntida tekniker skulle eleverna studera och ta reda på hur människan levde och verkade under brons- och järnåldern. Som avslutning på arbetet flyttades verksamheten ut till en skogsglänta i närheten av "Stavars brye" vid Bandelundaviken i Burs socken. Eleverna skulle övernatta och själva leva som järnåldersmänniskor.

Eldar, husbygge, matberedning, keramikbränning, fiske och förberedelser inför "blotet" vid soluppgången var en del av det gruppen gjorde första dagen. I daggvått gräs frambars nästa morgon offer till gudarna. Blommor, lerkrukor och rökta abborrar lades ned vid bautastenen i Stavars änge. Önskningar uttalades om goda skördar, lyckad jakt m.m. Sakta reste sig solen över trädtopparna och det sista offret bars fram. En önskan om att hitta pengar riktades till solen. Senare samma dag, i ett kaninhål bara några meter från offerstenen, hittade eleverna en silverskatt från 900-talet.

Stavgard järnåldersby

Med lärarna Harriet Löwenhielm och Pär-Gunnar Werkelin i spetsen började en grupp entusiaster bygga en fast lägerskola, inte långt från platsen där "Stavars skatt" hittades.

Stavgard är öppet för besök under juli, kl. 11-16. Guide finns på plats!

Stavgards lägerskola drivs av en ideell förening som har varit verksam sedan 1976. Föreningen arbetar tillsammans med grundskolan för att kunna prova andra arbetsformer. Lägerskolan erbjuder förutom praktiskt teoretiskt arbete fina naturupplevelser i ett landskap där historiens vingslag susar.

Stavgards järnåldersby i Burs

Under vår och höst är Stavgard öppen för skolklasser och grupper. Är du lärare eller elev och tycker det skulle vara spännande att förlägga ett skolläger hit, kontakta Gotlands Museum: anso.norling@gotlandsmuseum.se.

Stavgards järnåldersby

Vad man arla i urtid hade för tro, hur mer eller mindre pneumatiska gudar dyrkades, om de gjorde sånt, och vilka andra hyss de kan tänkas ha haft för sig vet man väldigt lite om. Vid Stavgard återfinns något som kallas "Offerbrya" och det finns en stensatt väg fram till den.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen