S:t Olofsholm - hamn


Hamnar - Hellvi - Nära - Karta

Gotland, S:t Olofsholm - hamn - foto: Bernt Enderborg

Småbåtshamn (gammal lastageplats). Cirka 5 gästplatser vid betongkaj.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen