Norrlanda Fornstuga


Museer - Norrlanda - Nära - Karta

Gotland, Norrlanda Fornstuga - foto: Bernt Enderborg

Träbyggnader i skiftesverk med de redskap och verktyg som hör till en 1700-tals gård. Ladugården är från 1600-talet, ett av de äldsta bulhusen på Gotland.

Fornstugan kan sägas vara ett vardagsmuseum.

Norrlanda Fornstuga
Norrlanda Fornstuga
Norrlanda Fornstuga

Se svärdslipningsstenar
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,4 km, Disponentvillan i Hörsne

Fornborgar

2,5 km, Ekeskogs fornborg
5,4 km, Fornborg i Hörsne

Företag

5,3 km, Ställplats Hörsne

Gravfält

3,9 km, Trullhalsar

Historia

3,9 km, Flytande järn
2,9 km, Försvarstornet i Norrlanda
4,5 km, Snäckänge med länningar

Kyrka

2,9 km, Norrlanda kyrka

Kåseri

2,9 km, Norra stigluckan i Norrlanda

Medeltida hus

2,8 km, Bringes i Norrlanda

Museer

0 m, Norrlanda Fornstuga

Målningar

2,9 km, Legenden om S:ta Katarina

Naturreservat

6,2 km, Hörsne prästänge

Platser

3,9 km, Vendeltida solur

Skeppssättningar

493 m, Butravjs

Skulptur

2,9 km, Barnamorden i Norrlanda
2,9 km, Friser i Norrlanda
2,9 km, Simson och Delila
2,9 km, Tänkaren i Norrlanda

Stenrösen

1,9 km, Bjärs hög, Bjärs backe
5,4 km, Båticke i Anga

Ängen

5,9 km, Mattsarve änge