Takstains gård


Museer

Gotland, Takstains gård - foto: Björn Pettersson

Samtliga byggnader vid Takstains totalrenoverades från mitten av 1980-talet, då man husens ursprungliga färgsättning togs fram - kulörta väggar och snickerier!

I Lärbro kyrka (väg 148 några mil norr om Visby) finns en gravsten över Nicolaus Takstens, som dog 1274. Enligt sägnen var han i princip enväldig i socknen. Prästen fick till exempel inte börja gudstjänsten förrän han hade kommit. Emellertid kom han för sent till sånt där ibland, vilket retade de andra bönderna, som vid ett tillfälle förmådde prästen att börja gudstjänsten trots det att Takstainarn inte hade kommit. Strax efter kom han dock ridande med sitt folk, och då han fick höra att gudstjänsten redan börjat blev han ursinnig och högg ner prästen.

Enligt en annan sägen, ovanstående är nog inte sant, blev Taksteinarns översitteri slutligen odrägligt, varför man gaddade ihop sig och slog ihjäl honom i hans hus så att "blodet satt på alla väggar, vilket sedan aldrig kunde utgå...".

Av denna omilda behandling vart han ett spöke.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson