Di sma unda jordi


Saga

Gotland, Di sma unda jordi - foto: Lotta Ingelse

De små under jorden (Di sma unda jordi) är smått folk som bor under marken varför man måste ta hänsyn till dem. Man bör t ex inte hälla ut skållhett vatten direkt på marken, i vart fall inte utan varning, och annat sånt. Ställer man sig bakom husknuten att uträtta behov, måste man alldeles ovillkorligen varna "Di sma" om att något är på gång.

Det finns lite olika uppgifter om var de har sina boställen, somliga säger att under fläderträd tar de ofta boning medan andra menar att trollringar i gräsmattan utvisar var de bor. Men stället för Di sma's bostad utgör dock inget annat än en fingervisning om att synnerlig försiktighet är påkallad just där.

Vårdslös får man aldrig någonsin vara.

De små under jorden

Klantar kan råka ut för jordskott, och tro mig, det vill du inte vara med om.

De små under jorden, Di sma unda jårdi

På hela taget är väl Di sma unda jordi är ett uttryck för att man bör vörda den mark man klampar omkring på, som någon indiangrej liksom - vi hör ihop med allting. Och om jag tänker närmare på det så är du gjord av sånt som finns i din omgivning - jord, luft, asfalt, betong, föroreningar och ett lass italiensk pasta. Just detta kan emellertid vara svårbegripligt om du aldrig har funderat över vad en fisk kan tänkas vara gjord av.

Di sma unda jordi förefaller emellertid obekanta för elefantparten av mänskligheten eftersom den för glatta livet försöker förgöra samtliga betingelserna för liv. Bäst av allt tycks vara förmågan att kunna släcka så många liv som möjligt på så kort tid som möjligt. Tusentals överbetalda och viktiga gubbar jobbar med detta varje dag.

"Stackars barn, du fryser ihjäl, det är så kallt, men snart blir det varmt. Det blir 800 grader..."

Att inte fler människor i Sverige vördar Di sma finner jag obegripligt. Ebba Grön gjorde det alldeles säkert.
/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse