Hammars fiskeläge


Fiskeläge - Norrlanda - Nära - Karta

Gotland, Hammars fiskeläge - foto: Bernt Enderborg

I slutet av oktober 2010 var jag nerförbi Hammars fiskeläge i Norrlanda för att bara få andas en smula; se också Vackert så.

Bodar vid Hammars fiskeläge i Norrlanda

Bodar vid fiskeläge, den vackraste tillhör Stiftelsen Norrlanda Fornstuga.

Hamnen vid Hammars fiskeläge

Havet är alltid med gutarna. Den lugnande synranden är horisonten i öster.

Länningar vid Hammars fiskeläge

En liten hamn, där några småbåtar guppar ibland för flundrornas skull, men också länningar (stenraderna) som var landningsplats för båtarna långt före hamnen fanns att stilla tänka evighetstankar vid.

Badstranden vid Hammars fiskeläge i Norrlanda

Den lilla inbuktning av viken en bit bort kallas emellanåt för badstrand, och visst, för den som önskar ta sig ett ensligt dopp emellanåt kan det väl vara något.

Hammars fiskeläge

Fiskeläget har en mysig och lugnande stämning, allra helst med strandskogen bakom det, men känns inte uråldrigt. Hur många hundra år det har funnits där vet jag inte, men det påminner i vart fall inte om bronsåldersrösena på vägen uppåt Norrlanda till.

Strandskog vid Hammars fiskeläge i Norrlanda

Alldeles bakom fiskeläget, direkt anslutande i norr, ligger ett skönt änge, eller hage eller vad man nu skall kalla det, strandskog, som tar sin ände i vattenbrynet. Och så fortsätter det en bit åt norr, skönt är där att traska.

Lite till

På samma väg som tar dig ner till fiskeläget kan du hitta Bjärs hög, Trullhalsar och Liste ängar, och så ligger det några stora stenrösen längs vägkanten, häftiga saker.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

4,4 km, Agbod fiskeläge
2,7 km, Baju fiskeläge
0 m, Hammars fiskeläge
2,6 km, Hangrebod fiskeläge

Gravfält

1,5 km, Trullhalsar

Historia

1,5 km, Flytande järn
936 m, Snäckänge med länningar

Kuriosa

31 m, Vackert så

Kyrka

5,3 km, Anga kyrka

Målningar

5,4 km, Angakoden
5,4 km, Bernhardinus av Siena
5,4 km, Den stekte Laurentius
5,4 km, Drakdödaren i Anga
5,4 km, Själavägningen i Anga

Naturreservat

4,8 km, Storsund

Platser

4,7 km, Kyrkbinge vattensåg
1,5 km, Vendeltida solur

Skulptur

5,3 km, Triumkrucifixet

Stenrösen

3,3 km, Bjärs hög, Bjärs backe
4,7 km, Båticke i Anga

Ängen

5,6 km, Anga prästänge
2,4 km, Bajänget, Bendes änge
472 m, Liste ängar