Vitkindade gäss


Fauna

Gotland, Vitkindade gäss - foto: Bernt Enderborg

De bästa ställen att skåda de fridlysta vitkindade gässen tror jag finns i socknen När på sydöstra Gotland. Nästan hela världsbeståndet passerar Gotland därstädes, och även om det lokalt verkar finnas obehövliga mängder så är det så gott som varenda en som trivs ett tag på Gotland.Själv svängde jag i slutet av april ner på Nyen och parkerade alldeles före fiskelägret Bränndu. Det satt massvis av gäss längs stranden, på åkrarna och eftersom ett par människor promenerade nere vid Amynde så fanns det också något hundratal i luften.Men det finns goda möjligheter att se gässen på många olika ställen längs den kustremsan, ända från Amynde till Hörte. Men jag antar att varje människa boende i dessa trakten vet berätta var de bästa ställena finns, ty det dräller av vitkindade gäss, tusentals. Kortet ovan är dock taget i Ronehamn.En högarktisk fågel art som de vitkindade gässen sägs huvudsakligen häcka vid Novaja Zemlja utanför den nordryska kusten.Under resan till övervintringsställen i norra Tyskland och Holland passerar de under våren Balticum.Gässen tycks föredra låglänta, strandnära och betade marker. En viktig uppgift för naturvården på Gotland sägs vara att skapa fredade platser för gässen. Naturreservat finns t ex vid Grötlingboholm och Rone Ytterholme. På Närkholm kan du, om du har tur, får se många vitkindade gäss.
/text och foto Bernt Enderborg