Ett gotländskt vattendrag


Platser - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Ett gotländskt vattendrag - foto: Bernt Enderborg

Vattnet kommer uppifrån skogarna i Buttle, Hejde och Väte, från Brogårdsmyr i Vänge och upp under Sjonhem. Bilden ovan är tagen den 29 juni 2012.

Ett vattendrag i Viklau
Bilen är tagen den 16 mars 2015.

Samma vatten har passerat Sigsarve vattensåg i Hejde, underbara Tjaukle i Viklau, strax är det framme vid Munkhuset vid Möllebos, rinner ner till myren, förenar sig med Gothemsån som kommer västerifrån, från Atlingbo, se Vattenvägar på Gotland, korsar landsvägen vid Broa i Halla och har förmodligen givit namn år själva Roma socken.

Ett vattendrag i Viklau

Sommartid rinner hon försiktigt, mjukt inbäddad i den gotländska grönskan. Det är exempellöst skönt att gå där! Men pass på, bonden har förmodligen större kalvar på bete, som är nyfikna: "u jaga däu, da jaga di u da".

Ett vattendrag i Viklau

En bild från mars igen. Just här och ett stycke framåt, alldeles som vid Tjaukle förresten, meandrar (slingrar) hon sig framåt som en bäck skall göra.

Ett vattendrag i Viklau

Den gamla valvslagna bron finns kvar men moderna tider har byggt en bättre bredvid.

Länsstyrelsen säger på därstående informationsskylt att det på Gotland finns ett 40-tal vattendrag, varav många bara är små bäckar som kan torka ut på sommaren. Den största, Gothemsån, forslar 3,5 kubik vatten i sekunder, inget omänskligt alltså, som vi vanligen skickar rätt ut i havet på vårarna för att under torrsomrar lida vattenbrist och bevattningsförbud (300.000 m3 på en dag, omkring 9 milj m3 på en månad).

Ett vattendrag i Viklau

En bit ner längs ån, det är bara åt ett håll det är värt att gå från parkeringsplatsen, se vägbeskrivningen, ser det ut som ovan. Det är väldigt vackert, dock föga bekvämt att gå, men det går ungdjur där - Caveat!

Nästan alla vattendrag är påverkade av människan, stumpar har dock bevarats här och där, t ex vid Vandringsleden i Dalhem, fördjupats, rätats ut så att vi så fort som möjligt skall bli av med allt vatten. Vilket är stockdumt, se Vattendagen, allra helst som vi har svart på vitt sen 1600-talet (Strelow) att det kan bli vattenbrist under torra somrar.

Ett vattendrag i Viklau

Det är vackert och precis så där skönt som det skall vara vid en liten bäck, eller å, eller vad det nu än bör kallas.

Ett vattendrag i Viklau

Vårt grundvatten är väldigt nyttigt, det skyddar faktiskt mot flera sjukdomar, se vad Ingegerd Rosborg, KTH, sade på Vattendagen), men då skall det se ut som på bilden ovan, dvs vattnet måste plocka upp mineraler naturligt från landskapet, alltså till skillnad från vatten renat med omvänd osmos som kommunen kommer att framställa (renat havsvatten) som inte innehåller några mineraler alls. Det finns förresten inga bra metoder för att återmineralisera renat havsvatten, som är så rent att en fisk som tvingas leva i detta dör efter 24 timmar.

Och ser du ungnöten mitt i bilden? De springer snabbare än du. Var försiktigt!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,1 km, Bjärges Solljus
2,1 km, Bolagsstämma i Vänge
2,1 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
3,6 km, Hästtjuvar
3,0 km, Western Riders Gotland
2,9 km, Veterantraktorer
3,4 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

5,5 km, Dr Hans Karrillon
3,0 km, En cowgirl
3,1 km, Gotland - hästarnas land
3,8 km, Våtmark

Fauna

3,1 km, En vit stork

Flora

2,2 km, Majviva

Fornborgar

3,5 km, Arängsbacke
4,7 km, Borgen vid Hallegårda
4,7 km, Guldrupe fornborg
3,0 km, Tuna i Viklau
1,4 km, Viklau fornborg

Företag

2,1 km, Bjärges Träförädling AB
3,6 km, Gervide gård
3,0 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

3,2 km, Broa gravfält

Historia

1,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
2,7 km, Draken i Vänge
5,1 km, En portal i Halla kyrka
5,1 km, Guteriddaren
5,8 km, Hagelheim bro
3,4 km, Inbördeskriget 1288
3,1 km, Jacobs minnessten, ringkors
2,7 km, Järnålderns organisation och försvar
3,3 km, Nordens största gravklot
2,7 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,8 km, Eisläggar
3,6 km, En holländare
2,7 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
1,9 km, Jag såg rus
2,7 km, Tors borg
4,6 km, Vad betyder ortnamnet Roma
2,1 km, Vad är det väl
2,0 km, Vikingakläder

Kyrka

5,5 km, Björke kyrka
4,9 km, Guldrupe kyrka
5,1 km, Halla kyrka
3,4 km, Sjonhem kyrka
1,0 km, Viklau kyrka
2,7 km, Vänge kyrka

Kåseri

2,0 km, En vårsida för 2007
2,0 km, Ett silverne träd
1,2 km, Havets söner
4,9 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

2,2 km, Fornänge i Vänge
2,0 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

2,3 km, En promenad i slutet av maj 2009
1,6 km, Man ser dem sällan
2,1 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

2,1 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
5,7 km, S:ta Katarinas gilleshus
1,0 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,3 km, Cedergrens orgelmuseum
5,5 km, Lapidarium i Björke
3,3 km, Russmuseum

Naturreservat

3,4 km, Klosteränget

Platser

0 m, Ett gotländskt vattendrag
2,5 km, Tjaukle
2,1 km, Vänge bygdegård

Runor

5,1 km, Dräpte lübeckare
4,9 km, Mässhaken i Guldrupe
3,8 km, Rodfos sveks i Rumänien
4,9 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

2,7 km, Bysantisk figuration
2,7 km, Den vikingatida kyrktuppen
2,7 km, Ett bart huggande svärd
2,7 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
1,0 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
1,0 km, Jesus väcker Lasaros
2,7 km, Kvinnans skapelse
2,7 km, Mannens skapelse
5,1 km, Salomes hand
2,7 km, Triumfkrucifixet i Vänge
2,7 km, Tuppundret i Vänge
2,8 km, Vattenvarelsen i Vänge
3,4 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
2,7 km, Vem blir sluken
1,0 km, Viklaumadonnan

Tackar

2,4 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

2,7 km, Vänge prästänge