Gotlands historia i årtal

Vi har sammanställt en årtalslista för Gotland, dvs vi har årsmärkt
några av våra sidor, inte alla. Det finns också en snabböversikt.

Jämna årtal till vänster om länken avser vanligen århundrade.
Och ta inte för hårt på rubrikerna nedan, allting är ungefärligt.

I begynnelsen

400 000 000 f.Kr. - I begynnelsen »»»

Stenåldern 2300000-1.800 f.Kr.

10 000 000 f.Kr. - Stenåldern = Big bang - 1.600 f.Kr. »»»
15 000 f.Kr. - Bastustain, största flyttblocket »»»
15 000 f.Kr. - Flytande järn »»»
15 000 f.Kr. - Raukar och raukfält »»»
7 500 f.Kr. - Ancylustiden 7.500–6.000 f.Kr. »»»
7 400 f.Kr. - Stora förvar - kannibalerna »»»
3 500 f.Kr. - Dösen på Gotland »»»
2 000 f.Kr. - En underlig sten i Eke »»»
2 000 f.Kr. - Gnisvärd »»»
2 000 f.Kr. - Svärdslipningsstenar »»»
1 800 f.Kr. - Bronsåldern Gotland: 1.800-500 f.Kr »»»
1 800 f.Kr. - Stenrösen, bronsåldersrösen »»»
1 400 f.Kr. - Fornborgen Burgen eller Burgvallen »»»
1 100 f.Kr. - Stensättningar, bronsålder »»»
1 000 f.Kr. - Gothemhammar »»»
1 000 f.Kr. - Skeppssättningar »»»
800 f.Kr. - Gudings slott »»»

Järnåldern 500 f.Kr.-1050 e.Kr.

500 f.Kr. - Järnåldern på Gotland »»»
500 f.Kr. - Kulturlandskapet äldre järnålder »»»
500 f.Kr. - Ängar »»»
400 f.Kr. - Konkret järnålder »»»
380 f.Kr. - Järnugnar - Sveriges äldsta »»»
300 f.Kr. - Kämpgravar - stafgarþa »»»
1 f.Kr. - Thielward landsteg på Tjäldersholm »»»
100 - En romersk bronsmask, 100-talet e.Kr. »»»
200 - Folhammar eller Fågelhammar »»»
200 - Fornborgar »»»
200 - Runor »»»
200 - Torsburgen - þors borg, Tors borg »»»

Folkvandringstid 375-550 e.Kr.

400 - Bildsten inmurad i Bro kyrka »»»
400 - Bildsten vid Vallstena kyrka »»»
400 - Bildstenar på Gotland »»»
400 - Båt med likadana ändar »»»
400 - Djur på en bildsten »»»
400 - Draken »»»
400 - Kylverstenen »»»
400 - Virvelhjulen - vad är det för nåt »»»
400 - Är det symboler på Vallstenastenen »»»
500 - Kämpgravar, stavgardar på Gotland »»»
500 - Närkar raised stain atar »»»
500 - Religionshistoria »»»
500 - Vendeltida solur »»»

Vendeltid 550-800 e.Kr.

550 - Awair Strabains grav »»»
550 - Fiskhuvudformiga hängen »»»
550 - Fredsavtalet med svearna »»»
550 - Snäckänge med länningar »»»
600 - Domarringen vid Sojvide i Sjonhem »»»
600 - Gutarnas kolonier - vendeltiden »»»
600 - Vad föreställer bilden på stenen »»»
700 - Bildsten på Klinteberget »»»
700 - Bildstenar i Hejde »»»
700 - Bildstenen i Sanda »»»
700 - Bildstenen vid Stenbro »»»
700 - Dryckeshornen från äldre järnåldern »»»
700 - En bildsten i Väskinde »»»
700 - En ormgrop på en bildsten, 700-talet »»»
700 - Ett vendeltida skeppsvarv vid Paviken »»»
700 - Forse bildsten »»»
700 - Fågelsjön och Birka, Lina myr »»»
700 - Härstain »»»
700 - Rista blodörn - the blood eagle »»»
700 - Runstensliknande funktion »»»
700 - Suderbys bildsten »»»
700 - Underliga hälsningar »»»
700 - Upp och hoppa bror »»»
700 - Änges bildstenar »»»
700 - Är det solsymboler och ärans ringar »»»
750 - Beowulf - en gute från 750-talet »»»
750 - Människooffer - den enda bilden »»»

Vikingatid 800-1050 e.Kr.

800 - Allmän värnplikt sen vikingatiden »»»
800 - Bildstenar i det fria »»»
800 - En bildsten »»»
800 - En bildsten i ett änge »»»
800 - En bildsten på kyrkogården »»»
800 - En blåsbälg till fågelhamn »»»
800 - Fortfarande skinnhandel »»»
800 - Gårdskors på Gotland »»»
800 - Midvinterblot från vikingatiden »»»
800 - Nåt läskigt »»»
800 - Skyddslandet Gotland »»»
800 - Valhall - bildstenarna budskap »»»
800 - Var de fredliga handelsmän »»»
800 - Vikingarnas skepp hade rutiga segel »»»
800 - Vikingarnas Västergarn »»»
800 - Vikingatida hamn i Västergarn »»»
800 - Visby växer fram »»»
800 - Är det smeden Volund »»»
890 - Wulfstan »»»
900 - En nedbränd kyrka »»»
900 - Foro de vida - runristningar »»»
900 - Före nedom klinten »»»
900 - Gaitkörku - kyrkoruin... »»»
900 - Gutniska stenkors på Isle of Man »»»
900 - Kannibaler och slavjägare »»»
900 - Långt i Aifur »»»
900 - Människooffer på riktigt »»»
900 - Rodfos sveks i Rumänien »»»
900 - Stavkyrkor »»»
900 - Varför kyrkan i Wi inte brändes »»»
900 - Varjager i Sagan om Ringen »»»
900 - Viking konkret »»»
900 - Vikingakläder »»»
900 - Vilka var ruserna »»»
922 - Jag såg rus »»»
999 - Marias altare »»»
1000 - Det står det inte alls i Gutasagan »»»
1000 - En portal i Halla kyrka »»»
1000 - Inledning till medeltiden »»»
1000 - Kung David den helige av Skottland »»»
1000 - Kyrkornas ålder på Gotland »»»
1000 - Lite mer om Garde kyrka »»»
1000 - Muntra skökor i gutarnas vi »»»
1000 - Namnet Gotland »»»
1000 - Oddgair dog i Holmgård »»»
1000 - Ormicas bynahus på S:t Olofsholm »»»
1000 - Statsskick »»»
1000 - Varför byggdes nästan 100 kyrkor »»»
1000 - Vikingar i Eskelhem »»»
1000 - Vikingatida verktyg från Mästermyr »»»
1000 - Vikingatida åkdon »»»
1000 - Är detta Frej månne »»»
1029 - Båtskulpturen i Rone »»»
1029 - Mangard - med anor från vikingatiden »»»
1029 - S:t Olof kristnade inte Gotland I »»»
1029 - S:t Olof kristnade inte Gotland II »»»
1029 - Tvångskristnandet och Strelow »»»
1050 - Ett andningshål - Botaniska trädgården »»»
1050 - Evigt medan världen vakar »»»
1050 - Hamra kastal »»»
1050 - Medeltiden på Gotland »»»
1050 - Något om den medeltida tankevärlden »»»
1050 - Ormica - världsomseglaren »»»
1058 - Sproge kyrkas byggnadsår stämmer »»»
1090 - Tuppundret i Vänge »»»

Medeltid 1100-1500 e.Kr.

1100 - 1100-tals riddare (några arnar) »»»
1100 - 1100-talstaket i Garde kyrka »»»
1100 - Baggen i Eskelhem »»»
1100 - Boris och Gleb »»»
1100 - Bysantisk figuration »»»
1100 - Byzantios och ortodoxi »»»
1100 - Christus natus est »»»
1100 - Den gulbleka hästen i Hogrän »»»
1100 - Den sista måltiden igen »»»
1100 - Den sovande Josef »»»
1100 - Den vikingatida kyrktuppen »»»
1100 - Dopfunten i Barlingbo »»»
1100 - Dopfunten i Grötlingbo »»»
1100 - Dopfunten i Hemse »»»
1100 - Dopfunten i Stånga »»»
1100 - Dopfuntsfoten - Hegvald »»»
1100 - Duvorna i Hejnum »»»
1100 - En av våra kyrkor »»»
1100 - En biskop från 1100-talet »»»
1100 - En tidigmedeltida riddare »»»
1100 - Ett bart huggande svärd »»»
1100 - Ett torn i Väte »»»
1100 - Fröjel kastal »»»
1100 - Färg från 1100-talet »»»
1100 - Gammelgarn kastal »»»
1100 - God Gardesten »»»
1100 - Gothem kastal »»»
1100 - Gårdsägare i Danmark »»»
1100 - Haren i Väte »»»
1100 - Heliga tre konungar »»»
1100 - Ingalunda fastspikad, tjusig krona »»»
1100 - Jesu dop »»»
1100 - Jesu frestelse »»»
1100 - Jesus väcker Lasaros »»»
1100 - Josefs andra dröm »»»
1100 - Jungfru Maria spinner purpurull »»»
1100 - Jungfru Marie bebådelse »»»
1100 - Kastaler - guide »»»
1100 - Korsfäst på 1100-talet »»»
1100 - Korsfästelse på dopfunten »»»
1100 - Krucifixet i Väte »»»
1100 - Kräklingbo kastal »»»
1100 - Kulturkringlan »»»
1100 - Kvinnans skapelse »»»
1100 - Kyrkan som står barfota »»»
1100 - Kyrkbyggaren i Akebäck »»»
1100 - Kyrkor på Gotland - guide »»»
1100 - Lau kastal »»»
1100 - Lejonporten i Hablingbo »»»
1100 - Lejonskulpturen »»»
1100 - Ljudkrukor i Akebäck kyrka »»»
1100 - Mannens skapelse »»»
1100 - Medeltida målningar »»»
1100 - Medeltida punkrockare »»»
1100 - Medeltidens försvarsverk, kyrktorn »»»
1100 - Nederstigen i dödsriket i Bro »»»
1100 - Nestorskrönikan - vilka var ruserna »»»
1100 - Ormalur, ormödlor »»»
1100 - Relikkista från 1100-talet »»»
1100 - Ryttaren på Fardhem kyrka »»»
1100 - Röde orm från Tofta »»»
1100 - Skulpturer på kyrkan i Hogrän »»»
1100 - Skulpturer, reliefer »»»
1100 - Skördeundret i När »»»
1100 - Stackars Josef »»»
1100 - Stenmästare, medeltida skulptur »»»
1100 - Strumpor till alla »»»
1100 - Sundre kastal »»»
1100 - Syndafallet i Ekeby »»»
1100 - Till väders i Hejnum »»»
1100 - Tranan i Vamlingbo »»»
1100 - Vattenvarelsen i Vänge »»»
1100 - Vem - Josef, Tor eller Hägwald »»»
1100 - Vem blir sluken »»»
1100 - Vem byggde kyrkorna »»»
1100 - Vem är det på Ganthems kyrka »»»
1100 - Viklaugruppen - romansk konst »»»
1100 - Viklaumadonnan »»»
1100 - Visbys storhet under medeltiden »»»
1100 - Västergarn kastal »»»
1100 - Öja kastal »»»
1120 - Florensdokumentet »»»
1120 - Salomes hand »»»
1129 - Henrik Lejonet »»»
1150 - Aspisryttare »»»
1150 - Daniel i lejongropen »»»
1150 - Hönsen i Hablingbo »»»
1150 - Krampmacken »»»
1150 - Triumfkrucifixet i Vänge »»»
1150 - Visby under medeltiden »»»
1161 - Artlenburgprivilegiet 1161 »»»
1161 - Vad betyder ortnamnet Roma »»»
1164 - Fiskdammar i Roma »»»
1164 - Många böcker i Gutnalia »»»
1164 - Roma kloster »»»
1164 - Wigarius i Romakloster »»»
1175 - Kunde alla läsa runor »»»
1175 - Vikingarnas Jesus »»»
1180 - Globus, stenkonstnär »»»
1200 - Aposteln Filippus »»»
1200 - Aposteln Petrus i Lau »»»
1200 - Audvald dog i Finland »»»
1200 - Den stekte Laurentius »»»
1200 - Den återuppståndne i domkyrkan »»»
1200 - Drakdödaren i Anga »»»
1200 - En kalkugn från 1200-talet »»»
1200 - En medeltidsman »»»
1200 - Galgberget »»»
1200 - Glasmästarna »»»
1200 - Guteriddaren »»»
1200 - Hamngardi på När »»»
1200 - Hjälp från ovan vid skvaller »»»
1200 - Kejsaren i Buttle »»»
1200 - Kristi riddares gård på riddarnas ö »»»
1200 - Lichnat ei Stainkörke »»»
1200 - Ljudkrukor i Vamlingbo kyrka »»»
1200 - Mata hånnpelle »»»
1200 - Medeltida föreställningar »»»
1200 - Något om Asaläran »»»
1200 - Om trälar »»»
1200 - Romanska målningar i Vall kyrka »»»
1200 - Rättsstaten Gotland »»»
1200 - S:t Christopher »»»
1200 - S:t Göran - kyrkoruin »»»
1200 - S:t Nicolaus i Sanda »»»
1200 - Sitt andaktsfullt »»»
1200 - Själavägningen i Anga »»»
1200 - Sveriges största sevärdhet - ringmuren »»»
1200 - Triumfkrucifixet i Lau »»»
1200 - Triumfkrucifixet i Öja kyrka »»»
1200 - Under putsen »»»
1200 - Varför skrev han med runor »»»
1200 - Zodiaken i Eskelhem »»»
1200 - Äldsta Marie kröning i Hejdeby »»»
1200 - Är det inte fan själv »»»
1200 - Öjamadonnan »»»
1207 - 01) Gutarnas krönika - Gutasagan »»»
1207 - Gutalagen, en landslag »»»
1220 - 22. Om kvinna skändas »»»
1230 - Svartbröder - Dominikaner »»»
1235 - Petrus de Dacia - Sveriges första författare »»»
1240 - Triumkrucifixet i Barlingbo »»»
1250 - Blir man vägd där också »»»
1250 - Edsöre »»»
1250 - Glasmålningar i Lojsta kyrka »»»
1250 - Ringmuren »»»
1250 - Rökelsekar »»»
1250 - Skeppsristningen i Fide »»»
1250 - Största målningen - kejsar Henriks själavägning »»»
1250 - Tjärkoket »»»
1250 - Torn i Visby ringmur »»»
1250 - Tornet på Dalhem kyrka »»»
1250 - Visbys medeltida rikedom »»»
1274 - Takstainarn i Lärbro »»»
1279 - Elvatusen jungfrur »»»
1279 - Vilket land tillhörde Gotland 1280 »»»
1280 - Djävulens spik »»»
1280 - Lidande i Lärbro »»»
1280 - Stadens blomstring »»»
1288 - Den påstått delade ön »»»
1288 - Inbördeskriget 1288 »»»
1288 - Infördes tull till Visby 1288 »»»
1288 - Krig på Gotland »»»
1288 - Petrus Harding i Vall »»»
1288 - Vad sa Petrus de Dacia 1288 »»»
1288 - Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås »»»
1288 - Visby underkastelsebrev »»»
1289 - Mariaprocessionen »»»
1300 - 1300-talet - ett bedrövligt århundrade »»»
1300 - Adam och Eva i Gammelgarn »»»
1300 - Barnamorden »»»
1300 - Barnamorden i Norrlanda »»»
1300 - Barnamorden i Stånga »»»
1300 - Canterbury tales och Gotland »»»
1300 - Den ridande S:t Mikael »»»
1300 - Det medeltida människovärdet »»»
1300 - Det ståtliga kyrktornet i Lärbro talar »»»
1300 - Draken i Vänge »»»
1300 - En dödskalle »»»
1300 - En slurk dricke »»»
1300 - Friser i Norrlanda »»»
1300 - Glasmålningar i Hablingbo kyrka »»»
1300 - Gubben Noak i Gammelgarn »»»
1300 - Gud Fader i Ganthem »»»
1300 - Högrelieferna i Stånga »»»
1300 - I ditt anletes svett »»»
1300 - Jesus - var det en bråkstake »»»
1300 - Klädd i solen »»»
1300 - Krucifixet i Stenkyrka »»»
1300 - Kubbstolen i Källunge »»»
1300 - Lyckans hjul i Ekeby »»»
1300 - Medeltida glasmålningar »»»
1300 - Medeltida gårdsport i Garde »»»
1300 - Medeltida gårdsportar »»»
1300 - Målningar i kyrkan - vem är det »»»
1300 - Månadsbilderna i Gothem »»»
1300 - Riddaren i Stenkyrka »»»
1300 - Rumphuggen objektivitet »»»
1300 - Runor från 1300-talet »»»
1300 - S:t Simon på altartavlan i Lojsta kyrka »»»
1300 - Skärselden och Lidfrid i Klinte »»»
1300 - Soldater från 1300-talet i Källunge »»»
1300 - Spel och dobbel »»»
1300 - Spelemän med nyckelharpa och fiddla »»»
1300 - Stenhuggarmärken »»»
1300 - Säckpiparen i Martebo »»»
1300 - Tröskning på 1300-talet »»»
1300 - Tänkaren i Lye »»»
1300 - Tänkaren i Martebo »»»
1300 - Tänkaren i Norrlanda »»»
1300 - Vad har han med sig »»»
1300 - Var finns Djävulen »»»
1300 - Var har du skallen »»»
1300 - Välkommen till Visby »»»
1300 - Är det nån i Källunge »»»
1313 - Dick Harrison - lysande »»»
1313 - Medeltidsveckans innehåll »»»
1313 - Slaget på Röcklinge backe 1313 »»»
1325 - S:ta Dorotea »»»
1330 - Maria med Jesusbarnet »»»
1342 - Halshuggningen 1342 »»»
1350 - Digerdöden - straffet från ovan »»»
1350 - Långhusportalen i Stånga kyrka »»»
1350 - Rätt Guta aln - alnlikare »»»
1353 - 1353 - ett brev från rådmännen i Visby »»»

Gotland danskt 1361-1645 e.Kr.

1361 - 1361 - massgravar på Solens berg »»»
1361 - 1361 i Mästerby »»»
1361 - Ajmunds bro - Gotlands nyckel »»»
1361 - Atterdag på landet 1361 - Hundens like »»»
1361 - Brandskattningen av Visby 1361 »»»
1361 - Bräntings haid »»»
1361 - De gothers konge - Valdemar Atterdag »»»
1361 - Karbunkelstenarna »»»
1361 - Ringkorset i Mästerby »»»
1361 - Slaget i Mästerby 1361 »»»
1361 - Trollkärringens tillhåll »»»
1361 - Valdemarsskatten »»»
1361 - Vi på muren, en gobeläng om 1361 »»»
1362 - Strax efter kriget 1361 »»»
1362 - Visby lades i aska 1362 »»»
1366 - Örnstenen i Endre - Arnstaini »»»
1376 - Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna »»»
1380 - Carins blomma »»»
1380 - Thebanska legionen eller 1361 »»»
1389 - Fetaliebröder »»»
1390 - Lojsta slott »»»
1395 - Tre kända sjörövarfästen på Gotland »»»
1396 - Sjörövare på Vivesholm »»»
1397 - Hertig Erik »»»
1397 - Östra porten på Landeskron »»»
1400 - Adam och Evas befrielse »»»
1400 - Andreas, Paulus och Petrus »»»
1400 - Angakoden »»»
1400 - Aposteln Jakob den yngre »»»
1400 - Aposteln Paulus »»»
1400 - Bernard i Hablingbo »»»
1400 - Bjäru och tjuvmjölkerskan »»»
1400 - Brudstenen i Rute, stenkors »»»
1400 - Det helga korset i Bro »»»
1400 - Evangelisterna på krucifixen »»»
1400 - Ingalunda huvudlöst i Hejnum »»»
1400 - Jesus som världsdomare »»»
1400 - Judaskyssen i Gerum »»»
1400 - Jungfrutornet »»»
1400 - Margareta månne »»»
1400 - På stora fötter i Ganthem »»»
1400 - S:t Bartolomeus »»»
1400 - S:ta Barbara »»»
1400 - Skördeunder, sonoffer, brodermord »»»
1400 - Smärtornas man i Hamra »»»
1400 - Tjuvmjölkerskan i Näs »»»
1400 - Triumkrucifixet »»»
1400 - Väderstigen i Fide »»»
1400 - Vänd på steken - S:t Laurentius »»»
1400 - Öjamannen »»»
1403 - Kriget med Unionen 1403-1404 »»»
1430 - Hans Kroks kors i Dalhem »»»
1436 - 1436 - Erik av Pommern belägras »»»
1437 - 1437 - tre smeck paa Rumpen »»»
1439 - Erik av Pommern »»»
1439 - Medeltida minneskors vid Västers »»»
1446 - 1446 e.Kr. - krigståg till Gotland »»»
1448 - Stenkorset i Burs »»»
1449 - Axelssönerna »»»
1449 - In Gothlandia et Mari spes mea »»»
1450 - Bernhardinus av Siena »»»
1450 - Passionsfriser »»»
1450 - Yttersta domen »»»
1452 - Bara offerberg, Baraberget »»»
1499 - Glimmingehus - ett gutniskt hus i Skåne »»»

Gotland svenskt 1645 e.Kr.

1500 - Altartavlan i Silte »»»
1500 - David och Goliat i Mästerby »»»
1500 - Gotlands försvar i början på 1500-talet »»»
1500 - Gudarnas land, goternas land - Gotland »»»
1500 - Kanonen vid Wallers plats »»»
1500 - Kaponniärerna »»»
1500 - Maktkampen i början av 1500-talet »»»
1500 - S:ta Brigida i Bäl »»»
1500 - S:ta Gertrud »»»
1500 - S:ta Katarina i Kräklingbo »»»
1520 - Kyrkmålningen i Väte »»»
1523 - En lort som ett svinatryne »»»
1523 - Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523 »»»
1524 - Malmö recess »»»
1524 - Sören Norby slår bondekungen »»»
1525 - 1525 - vad hände egentligen »»»
1525 - Allmänt ruiner »»»
1525 - Lübeckerbräschen »»»
1526 - Gustav Vasas brev 1526 »»»
1527 - Braskens brev, reformationen »»»
1529 - Komme om sydher j skilsmessone »»»
1530 - Sören Norby »»»
1534 - Varför Hansan förlorade sin roll »»»
1540 - Spökelse eller vidskepelse »»»
1547 - Sju strömmar »»»
1548 - Den unika predikstolen i Grötlingbo »»»
1566 - En stor katastrof 1566 »»»
1582 - Envar som läser detta »»»
1600 - Bödelsstugan står kvar »»»
1600 - Daniel och Habackuk »»»
1600 - Debora i Burs kyrka »»»
1600 - Fiskelägen på Gotland »»»
1600 - Guldgänget i Sanda »»»
1600 - Jona i valfiskens buk »»»
1600 - Jägarna på Kutatavlan »»»
1600 - Rebecca, Rebecka »»»
1600 - Rosenby båtmanstorp »»»
1600 - Sysne och Sandviken »»»
1619 - Predikstolen i Hall kyrka »»»
1633 - Pilla ett troll i huvudet »»»
1633 - Tuggmotstånd i bröden från Bro »»»
1645 - Gotland blir svenskt »»»
1654 - Dannebrogen och Strelow i Fole »»»
1662 - Gud fader själv i Västerhejde »»»
1662 - Moses i Västerhejde »»»
1675 - Altartavlan i Martebo »»»
1679 - Johannes, apostel och författare »»»
1683 - Gothlands Vext- och Fruchtbarhet »»»
1685 - Lukas på predikstolen i Havdhem »»»
1692 - Altartavlan i Näs »»»
1696 - Batseba i Västerhejde kyrka »»»
1700 - Bullar i Eskelhem »»»
1700 - Den onde i Tingstäde »»»
1700 - Fleringekoden, altartavlan »»»
1700 - Jesus driver ut månglarna »»»
1700 - Judith »»»
1700 - Rakel »»»
1700 - S:t Thomas »»»
1700 - Skansen Havsfrun »»»
1700 - Stensarkofagen i Eke (Åhus) »»»
1700 - Strandridare Ahlboms väg »»»
1700 - Varför steg han inte ner från korset »»»
1703 - En tavla i Lärbro kyrka »»»
1703 - Kyrkbänkarna i När »»»
1706 - Haec abluit unda »»»
1706 - Korbänken i Hejnum »»»
1706 - Maria Magdalena - Tingstädekoden »»»
1706 - Syndafallet i Burs »»»
1741 - Vad sa Linné »»»
1742 - Fader vår på gutniska »»»
1743 - Min vän är min »»»
1746 - Hesekiel på predikstolen i Alva »»»
1754 - Rövar Lilja »»»
1762 - Vitvär, namnet = Widfärswik »»»
1776 - Häradsstenen »»»
1782 - En vägsten från 1782 »»»
1790 - Anckarströms änka »»»
1800 - Birgers gränd »»»
1800 - Bottarve museigård »»»
1800 - Hults båtmanstorp »»»
1800 - Jesus i Getsemane »»»
1800 - Utvandrarekontrakt »»»
1808 - Båtsman Lindgrens grav »»»
1808 - Votivskeppet i kyrkan »»»

Gotland ryskt 1809 e.Kr., 23 april-16 maj

1809 - Ryssarnas verk på Lotsbacken »»»
1822 - Tiondeladan i Hablingbo »»»
1829 - Briggen Alfhilde förliste 1829 »»»

Gotland svenskt igen

1840 - Rambas ei Hajde »»»
1845 - Ingermans båtmanstorp »»»
1854 - Koleragraven vid Kajlungs »»»
1860 - Hjorters kapell »»»
1864 - Diie Rostocker Skipper »»»
1876 - Tecktors grav »»»
1881 - Jätten Edman i Burs - en stor kille »»»
1894 - Andrées Gotlandsresa »»»
1900 - Asger Jorns gravplats »»»
1900 - En ängel med glasögon »»»
1900 - Snickeri från 1900-talets början »»»
1913 - Disponentvillan i Hörsne »»»
1914 - Paradiset i Dalhem »»»
1926 - Buttle järnvägsstation »»»
1940 - Minnessten - vägen till framtids båtnad »»»
1944 - En flyktingbåt »»»
1945 - Fångar i Bergen-Belsen och Auschwitz »»»
1945 - Idyller med tankar »»»
1950 - Horpallen i Hall »»»
1967 - Tavlan flyttas icke »»»
1975 - Stavars skatt »»»
1995 - Världsarvet Visby »»»
2000 - Anna Nyberg - A story to be told »»»
2000 - Den gamle och havet »»»
2000 - Hemseloppet »»»
2000 - Veronica Brovall »»»
2001 - Lojstaeken »»»
2002 - Guldkotten - Rockdia 2002 »»»
2005 - Visby Ladies svenska mästare i basket 2005 »»»
2006 - Grattis Smaklösa - kulturpristagare 2006 »»»
2006 - Vi kan väl snacka om saken, Länsstyrelsen »»»
2007 - Ingmar Bergmans grav »»»
2007 - Trafiken i Baltiska havet - Sea of Plenty »»»
2010 - Centerns valvagn 2010 »»»
2010 - För barnfamiljer är Gotland bäst »»»
2012 - Demonstrationen för vägpris 2012 »»»
2012 - Sveriges favoritkommun 2012 »»»
2014 - Bjärges Solljus »»»
2014 - Invigningen av Barlingbo Bryggeri »»»
2014 - Kapten Grogg i Ronehamn »»»
2014 - Stenansigter - sommarens Gotlandsbok »»»
2014 - Tunnvarpa i Hablingbo »»»
2015 - Jennie Olofsson »»»