Naturreservat


Alvena lindaräng, VallstenaAntarve lertag fågelskyddsområde, GrötlingboBergbetningen, Visby
Björkume naturreservat, LummelundaBosarve naturskog, LyeBotes källmyr, Lojsta
Brucebo, VäskindeBräntings haid, RuteBälsalvret
Danbo, GammelgarnEkstakustenFaludden fågelskyddsområde, Öja
File hajdar, HejnumFolhammar, ArdreFurilden fågelskyddsområde, Rute
Galgberget, naturreservat, VisbyGamla hamn, Fårö, Gotlandskusten
Gotska Sandön nationalparkGrausne källmyr, StenkyrkaGrodde naturreservat, Fleringe
GrötlingboholmeHajdes storhage, KlinteHall-Hangvar
Haugajnar, HablingboHejnum hällarHummelbosholm fågelskyddsområde, Burs
Hägsarve kärräng, HablingboHällholmen, VäskindeHässle backe, Östergarn
Högklint, VästerhejdeHörsne prästängeJungfrun, Stenkyrka
Jusarve skog, GothemKallgatburg, HejnumKlinteklinten, Boge
Klosteränget, HallaKrakvät och Sävvät, HablingboKvie källmyr, Lojsta
Lagholmen fågelskyddsområde, FåröLausholmarLilla Karlsö, Eksta
LummelundagrottanLörgeudd, HellviMallgård källmyr, Levide
Malms-Kyllaj, HellviMillumträsk, TingstädeMulde naturreservat, Fröjel
Muskmyr, SundreNorsholmen fågelskyddsområde, FåröNäsrevet djuskyddsområde
Ollajvs naturreservat, AlskogPaviken, VästergarnReveln fågelskyddsområde, Lärbro
Rone ytterholmeRussvätar, ArdreS:t Olofsholm - naturreservat, Hellvi
Sajgs, HellviSalmbärshagen, StenkyrkaSalvorev, Fårö
Salvorev-Kopparstenarna, FåröSandviken, GammelgarnSigdes, Burs
Sigsarve strand, HangvarSkalahauar, FåröSkenholmen fågelskyddsområde, Lau
Stockviken fågelskyddsområde, ÖjaStora Karlsö, EkstaStorsund, Gothem
Tiselhagen, HejnumTorsburgen, KräklingboTrullträsk - Lindhammarsmyr, Buttle
Träskmyr och Vasteån, HangvarUgnen fågelskyddsområde, SilteUppstaig, Anga
Vaktbackar, SundreVerkegards, FåröVitärtskällan, Lärbro
Västlands, VamlingboVästra märgelgraven, GrötlingboYtterholmen Hellvi
Ålarve, RoneÖlbäcks, EndreOvanstående visar info för Sudret, se hela Gotland.