Gutalagen


, 01. Här börjar gutarnas lag och säger så först, 02. Om barn, 03. Om tionde
, 04. Om blot, 05. Om präster och prästhustrur och deras barn, 06. Om helgdagar
, 07. Om munkars jordegendom, 08. Om manhelgd, 09, 10, 11,12. Om alla mäns frid
13. Om mandråp, 14. Om ärvda rättssaker, 15. Om mansbot
, 17. Om okynnesfä, 18. Om man slår kvinna, 19. Om sår
, 20 a. Om en man som tages inne hos kvinna, 20. Om alla arv, 21. Om en man gör hor
, 22. Om kvinna skändas23. Om ofredande av kvinnor, 24 a. Om farvägar
, 24. Om bröllop, 25. Om skogstvister, 26. Om halvgärding
, 27. Om brunn, 28. Om jordaköp, 29, 30. Skulder, pant
, 31. Om ting, 32. Om krav på lösegendom, 32a. Om köp av män
, 33,34. Köp av oxe, häst, 35. Om häst, 36. Om vård av skepp
, 37. Om rannsakan, 38. Om tjuvars rätt, 39. Om okvädinsord
, 49. Om vrakgods, 50,51. Om eld, 52,53,54. Väg, skatt, vakt
, 55,56,56a. Hus och husfolk, 57,58,59. Jakt och frukt, 60. Om mässfall
, 61. Om dobbel, 61a. Tillägg, Bevisbördan och sånt
, En dåres grepp, skamliga greppet, Förbud mot tortyr på 1200-talet, Gutalagen del 1 - Sveriges äldsta lagbok
, Gutalagen del 2, Gutalagen del 3, Gutalagen del 4
, Gutalagen del 5Gutalagen, en landslag, Gutalagens kvinnosyn på medeltiden
Hämnd, Gutalagen, medeltiden, Mansbot för någon från sveariket, Medeltidens samhälle, omsorg
, Några funderingar om mandråp i Gutalagen, Om boskap, Om åkrar
, Rättsstaten Gotland, Snattan bot, Vad står det egentligen i Gutalagen
, Vatu banduOvanstående visar info för Sudret, se hela Gotland.