Fornborgar


Arängsbacke, VängeBendesborg, EtelhemBinge slott, Väte
Borgen vid Hallegårda, HallaBotvatte fornborg, AlaBotvidebackar - Walbierg, Lau
Bulverket, TingstädeBygdeborg i VäskindeEkeskogs fornborg, Norrlanda
Folegrana, fornborgen vid Fole granarFornborg i HörsneFornborgen Burgen eller Burgvallen, Ardre
Fornborgen i VäteFornborgen på KlintebergetFornborgen vid Tings backe, Kräklingbo
Gammelslott, fornborg, HangvarGothemhammarGrogarnsberget, Östergarn
Gudings slott, EkeGuldrupe fornborgHallbro slott, Västerhejde
Herrgårdsklint, GammelgarnKaupungs slott, ArdreKillinga - fornborgarna, Boge
Kräklings fornborg, KräklingboLickershamn fornborg, StenkyrkaLindebergets fornborgar
Lojsta slottLångmyrsborg, MästerbyMulde fornborg, Fröjel
Smiss slott, AlvaStora Havor, HablingboStyrmansberget, Fröjel
Tomase fornborg, GanthemTorsburgen - þors borg, Tors borg, KräklingboTuna i Viklau
Varden - ringborgen, FåröViklau fornborgVästergarnsvallen
Ovanstående visar info för Sudret, se hela Gotland.