Lau socken

Företag


Marknadsför ditt företag


Det blir sökbart och visas också
på Guteinfo.

Kontakt

Tel 0498-513 56, Epost

Utflyktsmål

Fiskeläge

Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

Botvidebackar - Walbierg

Kastaler

Lau kastal

Kuriosa

Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

Lau kyrka

Magiska Gotland

Några bilder på Lau
Älvorna dansar

Marknadsföring

Jörgen Wessman

Målningar

Aposteln Petrus i Lau
Den unge Jesus

Naturreservat

Lausholmar
Skenholmen fågelskyddsområde

Platser

Godugn - stenåldersgrotta
Lau käldu

Skeppssättningar

Bandeläins täppu

Skulptur

Altartavlan i Lau kyrka
Medeltida föreställningar
Triumfkrucifixet i Lau
Tvivlaren i Lau

Stränder

Lausviken

Öar

Gräsholmen
Skarpholmen