Hejnum socken

Företag


Marknadsför ditt företag


Det blir sökbart och visas också
på Guteinfo.

Kontakt

Tel 0498-513 56, Epost

Utflyktsmål

Artiklar

Killingmyr, nyanlagd våtmark

Bildsten

Bildstenar i det fria

Gravfält

Bjärs gravfält i Hejnum

Historia

Gårdsporten vid Riddare

Kyrka

Hejnum kyrka

Kämpgravar

Rings i Hejnum

Målningar

Ingalunda huvudlöst i Hejnum
Korbänken i Hejnum
Rökelsekar
Varför steg han inte ner från korset

Naturreservat

File hajdar
Hejnum hällar
Kallgatburg
Tiselhagen

Runor

Runor från 1300-talet

Skulptur

Duvorna i Hejnum
Korsfäst på 1100-talet
Kulturkringlan
Mata hånnpelle
Samband och kontinuitet, symboler
Till väders i Hejnum

Socken

Hejnum socken

Ängen

Hoigardi