��ja socken

Företag


Marknadsför ditt företag


Det blir sökbart och visas också
på Guteinfo.

Kontakt

Tel 0498-513 56, Epost

Utflyktsmål

Artiklar

Kulturarvets dag 2017 - kastaler

Hamnar

Burgsviks hamn

Kastaler

Öja kastal

Kyrka

Öja kyrka

Kåseri

Var hälsad resande

Målningar

Bjäru och tjuvmjölkerskan
S:ta Barbara
Vänd på steken - S:t Laurentius
Öjamannen

Naturreservat

Faludden fågelskyddsområde
Stockviken fågelskyddsområde

Platser

Burgsvik
Faludden och Stockviken

Skulptur

Triumfkrucifixet i Öja kyrka
Öjamadonnan

Stränder

Burgsviks bad

Ängen

Lasses änge
Öja kyrkäng